Pozvánka na pôstny koncert

4. pôstna nedeľa nesie názov Laetare. Tento názov dostala názov od úvodnej omšovej antifóny Laetare Ierusalem – „Raduj sa, Jeruzalem“:         Laetare Ierusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam: gaudete    cum laetitia qui in tristitia fuistis: ut exsultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestrae. V rámci tejto nedele vás …

Pokračovanie

Pozvánka: Duchovná obnova 13.-16.apríla

Pozývame ťa na Veľkonočné trojdnie! Prežiť najväčšie sviatky v kresťanskom liturgickom roku spolu s nami na duchovnej obnove a tak vstúpiť do ich hĺbky. Nechaj sa dotknúť Pánovou milosťou a zaži stretnutie so zmŕtvychvstalým Kristom v spoločenstve mladých ľudí z celého Slovenska. Možno to bude pre teba nová skúsenosť, byť …

Pokračovanie

Svätý Arnold Janssen, oroduj za nás!

V nedeľu 15. januára 2017 sme slávili v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave – Petržalka slávnosť zakladateľa troch rehoľno- misijných spoloční sv. Arnolda Janssena, ktorý je zároveň patrónom kostola. Počas tohto dňa, ako zvyčajne, sa slávili tri sväté omše: 8.00 hod., 10.00& hod. a o 18.30 hod. Prvej Svätej omši predsedal P. Marek Vaňuš …

Pokračovanie

Druhý deň Trídua v Kostole sv. Arnolda Janssena

Dnes (13.1.2017) v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave prebiehal už druhý deň Trídua, ktorého témou bolo: Arnold Janssen a Panna Mária. Svätú omšu celebroval rektor misijného domu páter Johny George Ambattu SVD. Po svätej omši nasledovala hraná krížová cesta. Zaujímavosťou bolo, že každé jedno zastavenie bolo predstavené živými postavami na osvetlenom …

Pokračovanie

Tríduum v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave

Pred sviatkom svätého Arnolda Janssena, zakladateľa 3. rehoľno- misijných kongregácii, misionári verbisti v Bratislave na Krupinskej 2 konajú  trojdňovú prípravu na túto slávnosť. Cieľom tejto prípravy je každý deň sa zamyslieť nad niektorým aspektom zo života zakladateľa. Počas trídua je Svätá omša o 18.30 hod. a po nej vo štvrtok a v sobotu animovaná adorácia a v …

Pokračovanie

Založenie Misijnej rodiny SVD v Bratislave pri Misijnom dome Arnolda Janssena

This gallery contains 19 photos.

                V nedeľu na slávnosť Krstu Krista Pána (8. 1. 2017) zavítal do Misijného domu  Arnolda Janssena  P. Ján Kušnír SVD – koordinátor Misijnej rodiny SVD (MRSVD) na Slovensku. Cieľom jeho návštevy bolo oficiálne založenie laického spoločenstva „Misijná rodina Spoločnosti Božieho Slova“ a prijatie prvých členov.                 Počas slávenia Eucharistie o 10.00 …

Pokračovanie