Udalosti

Adventné vence u nás

Aj tento rok sme spolu s veriacimi a Misijnou rodinou pri Misijnom dome Arnolda Janssena pripravovali už nie 100 ks adventných vencov ale  cca. 150 ks. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa prišli zapojiť do tejto akcie. Prínos som pocítili nielen v pomoci pri vyrábaní, ale aj v prípravách na prácu ako aj v dobrej atmosfére, ktorú ste priniesli.

Adventný veniec má svoje miesto v Adventnom období nielen v kostole aj v rodinách. Preto chceme poďakovať aj za to že ste si ich priniesli do svojich domovov a prispeli ste dobrovoľným príspevkom.

Adventný veniec je veniec so štyrmi sviečkami, používaný počas liturgického obdobia advent. Slúži k symbolickému odpočítavaniu týždňov do Vianoc, pričom každý týždeň sa zapaľuje jedna sviečku. Táto svätenina nám nemá poslúžiť len ako dekorácia, ale primárne na spoločnú modlitbu v kruhu rodiny.

Celá komunita verbistov Vám prajem požehnané Adventné obdobie.