Predstavujeme seminaristov, ktorí sa pripravujú na svoje budúce misijné poslanie, či už na Slovensku alebo v zahraničí:

frt. Lukáš Hanúsek SVD

študent 4. ročníka Teologickej fakulty

pochádza z Pezinka

frt. Dávid Kancian SVD

 na pastoračnej praxi 

pochádza z Družstevnej pri Hornáde

  frt. Václav Plánka SVD

    študent 3. ročníka Teologickej fakulty

    pochádza z Karolinky, Česká republika

frt. Peter Nguyen Van Luong SVD

študent 2. ročníka teologickej fakulty

pochádza z Vietnamu

frt. Peter Nguyen Duc Thinh SVD

študent 2. ročníka Teologickej fakulty

pochádza z Vietnamu

 Post. Jakub Doktor 

študent 2. ročníka Teologickej fakulty

pochádza z Bobota

Post. Benedikt Kočamba 

  študent 1. ročníka Teologickej fakulty

  pochádza z Janoviec