Vopred Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

IBAN :  SK80 0900 0000 0050 3206 9988

Použite mobilný internet banking, načítajte dole uvedený QR kód a platobný príkaz milodaru pre náš kostol sa Vám automatický vyplní.