IMG_5772V našom Misijnom dome začal úspešne fungovať Klub seniorov, ktorý sa stretáva v našom dome, a taktiež pri rôznych spoločných akciách. O najbližšom stretnutí Klube seniorov sa dozviete v časti „Farské oznamy“.

Kliknite na odkaz a dozviete sa viac o klube seniorov, Spoločnosti Božieho Slova a o Misijnom dome Arnolda Jansenna. Príspevok pripravila iniciátorka Klubu seniorov pani Vierka Beňová.

 

 

 

Prečítajte si :

Sprava o založení klubu

Stanovy – zks

Brožúrka o združení a o Spoločnosti Božieho slova

 

Kresťanskí seniori putovali.

            Dňa 10.5.2017 putovali členovia Združenia kresťanských seniorov z celého Slovenska  k Panne Márii na Staré Hory. Bazilika Návštevy Panny Márie  sa naplnila do posledného miestečka. Slávenie začalo o 10,30 hod. svätou omšou, ktorú celebrovala J.E. Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. V homílii sa venoval nám, skoršie narodeným. Povzbudil k horlivosti v modlitbe, k trpezlivosti v chorobe, ochote odovzdávať životné skúsenosti, naučiť sa zriekať závislosti na hmotných veciach, naučiť sa prijímať aj obmedzenia, ktoré prináša vyšší vek. Svätyňou sa niesli za sprievodu organu krásne mariánske piesne.  Po skončení bohoslužby sa seniori pomodlili Krížovú cestu seniorov.

            Putovanie pokračovalo do malebnej dedinky Čerín. Tejto obci dominuje ranogotický kostolík zasvätený Sv. Martinovi a pochádza z roku 1315. Je to jedna z najvzácnejších pamiatok na okolí Banskej Bystrice. Zachovali sa v ňom nádherné fresky a iné umelecké diela. Pýchou kostola je aj impozantná drevená zvonica zo 17. storočia, ktorá je s kostolom obohnaná kamenným obranným múrom so strielňami. Opevnenie kostola bolo vybudované v časoch, keď cez obec Čerín prenikali turecké prepadové skupiny.

            V kostole nás už čakal čerínsky pán farár Otec Dušan Mesik. Urobil nám historický výklad nielen o kostole, ale aj o každej jednej freske, ktorá krášli kostol, o soche a obraze. O 15,00 hod. sme sa všetci spoločne pred vyloženou sviatosťou oltárnou pomodlili korunku Božieho milosrdenstva s hudobným doprovodom pani katechetky z Čerína. Modlitbou nás sprevádzal Otec Dušan. Bol to mimoriadne hlboký duchovný zážitok, ktorý u mnohých z nás odznieva ešte aj dnes.

Text: Viera Beňová

Foto: Anna Ševčíková

Pútnický zájazd na starobylú Skalku pri Trenčíne

Združenie kresťanských seniorov Klub Arnolda Janssena pri Misijnom dome sv. Arnolda Janssena pozval všetkých ctiteľov sv. Svorada-Andreja a Beňadika, milovníkov histórie a sakrálneho umenia na pútnický zájazd na Skalku (pri Trenčíne), naše najstaršie pútnické miesto. Púte sa zúčastnil aj rektor Misijného domu sv. Arnolda Janssena P. Jozef Strečka.

             Ešte v autobuse sme sa pomodlili posvätný ruženec a poprosili o pomoc našu Matku, Pannu Máriu, aby sme všetko zvládli a hlavne tí, ktorým pohyb už robí problémy.

            Na Skalke nás privítal otec Peter Beňo, správca pútnického miesta. Najprv sme si prezreli Pútnický chrám svätých Andreja Svorada a Beňadika, ktorý je od soboty 7. mája 2016 Diecéznou svätyňou. Počas svätej omše ho za taký vyhlásil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

            Odtiaľ sme šli modlitbou Krížovej cesty cez 14 zastavení, vedení P. Strečkom.  Potom sme sa vydali do Kláštora Veľká Skalka cestou cez horu. Vraj je to kúsok. No bol to riadny „stúpák“.  Ale napodiv. Dokázali to aj tí, ktorí podľa vlastných slov, by sa na tú cestu nikdy nepodujali, keby vedeli, čo to je za cesta.

            Tu v starobylej kaplnke odslúžil svätú omšu P. Jozef Strečka. Bol to mimoriadny duchovný zážitok.  O výklad sa nám postaral šikovný sprievodca. Keď sme si oddýchli, vybrali sme sa  do Trenčianskych Teplíc osviežiť telo.

            Cestou domov sme sa poďakovali Pánovi za krásny deň. A to, že sme sa mali výborne a bola perfektná nálada dokazujú aj utešené fotografie, ktoré urobila naša priateľka pani Anka Ševčíková.

6-kolaz+ 7-kolaz+ 8+ 9+ 11 12 13+ 14+odflinkana 15+

Duchovná obnova seniorov

    V dňoch 15.3. 2017  až 17.3.2017 sa v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa konala pôstna duchovná obnova seniorov, ktorú pripravilo Združenie kresťanských seniorov a Katolícka jednota Slovenska so Spoločnosťou Ježišovou.

Vyvrcholením duchovnej obnovy bola sv. omša 17.3.2017, ktorú celebroval páter Jozef Kyselica, SJ. Počas sv. omše bola vyslúžená sviatosť pomazania chorých. Po sv. omši sa konala krížová cesta, ktorú viedli seniori zo Združenia kresťanských seniorov.

Na záver sa predseda Združenia KS Jozef Mikloško poďakoval P. Kyselicovi a ostaným kňazom, ktorí sa podieľali na príprave a vedení duchovnej obnovy a vysluhovaní sv. omší.