Adventné vence u nás

Adventné vence u nás Aj tento rok sme spolu s veriacimi a Misijnou rodinou pri Misijnom dome Arnolda Janssena pripravovali už nie 100 ks adventných vencov ale  cca. 150 ks. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa prišli zapojiť do tejto akcie. Prínos som pocítili nielen v pomoci pri vyrábaní, ale aj v prípravách na prácu ako…