FORMÁTORI SVD Z CELEJ EURÓPY HĽADAJÚ V NITRE ODPOVEDE NA NOVÉ VÝZVY

Formácia nových misionárov je najdôležitejšou činnosťou každej provincie, kde sú povolania. Ak Boh volá, človek pomáha pripraviť ochotných ľudí do misie ohlasovania Božieho Slova. Situácia cirkvi v Európe sa za posledné roky výrazne zmenila. Aj preto formátori spoločne hľadajú odpovede na túto naliehavú výzvu – pripravovať kvalitných misionárov pre súčasné…

Pokračovanie

Noví dvaja spolubratia v Bratislavskej komunite z Vietnamu

Đinh Duy Thiên (František) a Đặng Văn Lãng (Pavol) sú dvaja bohoslovci verbisti, ktorí pricestovali 6. októbra na Slovensko. V rámci internacionality, ktorú rehoľa verbistov poskytuje budú títo dvaja bohoslovci mať možnosť študovať teológiu v našej krajine. Momentálne študujú Slovenčinu v Bratislave. Đinh Duy Thiên (František) sa narodil v roku…

Pokračovanie

Misijná nedeľa 2017

Dňa 22. októbra 2017 o 15,00 hod. sa stretla Misijná rodina SVD spolu s členmi Združenia kresťanských seniorov na slávení Misijnej nedele. Páter Igor Král SVD v spolupráci s vedúcou Misijnej rodiny pri kostole sv. Arnolda Janssena pripravili program, ktorý obohatil naše vedomosti a povzniesol ducha. Páter Igor nám predstavil…

Pokračovanie

Diakonská vysviacka u verbistov

Diakonská vysviacka sa u verbistov v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave konala 14. októbra. Svätenie prijal Tomáš Baleja SVD. Svätiteľom bol biskup Mons. František Rábek, vojenský ordinár. Svedectvo o súcosti kandidáta diakonátu vydal rektor misijného domu Arnolda Janssena, Johny Ambattu. Byť diakonom je darom nášho Pána Ježiša, ktorý každému z nás…

Pokračovanie

Primičná svätá omša pátra Robina v kostole sv. Arnolda Janssena.

V živote kňaza existujú mnohé dôležité okamihy, medzi ktoré patrí aj slávenie primičnej svätej omše. Ide o cenný okamih kňazského života, keď novokňaz ako Kristov pomazaný služobník prichádza medzi Boží ľud, aby verejne konal službu, na ktorú dostal právomoc kňazským svätením. Páter Robin bol vysvätený za kňaza vo svoje domovine v Indii.  Po…

Pokračovanie

Október – mesiac misíi

Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2017 Misie v srdci kresťanskej viery Drahí bratia a sestry, aj tohto roku nás Svetový deň misií zhromažďuje okolo osoby Ježiša, ktorý je „prvým, najväčším hlásateľom evanjelia“ (Pavol VI., apošt. exhortácia Evangelii nuntiandi, 7) a ktorý nás neustále vysiela hlásať evanjelium lásky…

Pokračovanie

Pozývame na Duchovnú obnovu: 27.-29. október 2017 – „Povolanie kráľa Dávida“

Si povolaný a máš poslanie, ktoré ti zveril Otec milosrdenstva. Poznáš ho? V tomto mimoriadnom roku, kedy Cirkev obracia svoj pohľad na mladých, vieru a povolanie, ti ponúkame niektorú z duchovných obnov. Inšpiruj sa životom Božích mužov a žien, ktorí naplnili svoje povolanie a poslanie. Vstúp do hĺbky Božieho slova v spoločenstve misionárov verbistov a preži…

Pokračovanie

Európski koordinátori masmédii sa stretli v Bratislave

1. – 5. októbra 2017 sa konalo v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena stretnutie koordinátorov pre masmediálnu komunikáciu jednotlivých európskych provincii verbistov. Stretnutia sa zúčastnili koordinátori z provincií Nemecko, Írsko-britská provincia, Taliansko, Holandsko-belgická provincia, Poľsko, Slovensko a provincia Európa Central, zahŕňajúca Rakúsko, Chorvátsko, Švajčiarsko a Francúzsko. Zo Slovenska sa tohto…

Pokračovanie