Noví diakoni SVD

Bratislava, 15. október 2016 V sobotu 15. októbra sa konala v Kostole sv. Arnolda Janssena slávnosť diakonskej vysviacky. Svätenie prijali traja verbisti: Gorazd Kohút z Močenka, Michal Vrták z Nedožier-Brezian a Robin Joseph z Indie. Svätiteľom bol taktiež verbista, biskup Ladislav Német, ktorý spravuje diecézu Zrenjanin v Srbsku. Slávnosti sa …

Pokračovanie

Už 15 rokov s nami

Misijný dom sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke oslávil na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15 rokov svojej existencie. Bola to príležitosť stretnúť sa a ďakovať Bohu spoločne z veriacimi z nášho kostola za toto dielo. Viac sa môžete dočítať na stránke www.verbisti.sk, kde nájdete okrem obrazovej prílohy z tohto výročia aj …

Pokračovanie

“Pripravený pre ľudí”

5. ročník Misijného miništrantského tábora sa tento rok niesol heslom “pripravený pre ľudí”. Miništranti z Bratislavy, Nitry, Pušoviec, Valaskej Belej, Pezinka, Cerovej, Čadce, Terchovej a Moravy navštívili kysuckú obec Zákopčie, aby tak mohli prežiť akčných 5 dní. Od 18. do 22. júla bolo na Kysuciach o nás poriadne počuť, keďže …

Pokračovanie

Máme nového rektora!!!

V piatok prvého júla 2016 poďakoval pri svätej omši v Kostole sv. Arnolda Janssena páter provinciál Pavol Kruták odchádzajúcemu rektorovi Misijného domu P. Jozefovi Strečkovi SVD. Páter pracoval v tejto službe 6 rokov. Rozlúčiť sa s ním prišli aj mnohí veriaci zo spoločenstva kostola. Zároveň páter provinciál vymenoval do funkcie …

Pokračovanie

Duchovná obnova so sestrou Faustiou z Kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva

V Kostole sv. Arnolda Janssena, sme v rámci mimoriadneho Roku MILOSRDENSTVA, od 22.4. 2016 prežívali troj-dňovú duchovnú obnovu. Z tejto príležitosti sme mohli v našom spoločenstve privítať sestru Faustiu z Kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Prikladáme aj zopár fotiek. Program obnovy bol určený pre ľudí z kostola, ale taktiež pre …

Pokračovanie

Výjazdová prednáška študentov teológie do Brna s prof. dr. hab.Józefom Kuliszom

Študenti Teologickej fakulty Trnavskej univerzity sa 20. 4. 2016 zúčastnili výjazdového vyučovania, ktoré bolo spojené s vedeckou prednáškou prof. dr. hab. Józefa Kulisza SJ v historickej knižnici v Minoritskom kláštore v Brne. Súčasťou dňa bola aj prehliadka Brna. Výjazd sa uskutočnil v rámci predmetu : Od Syllabu Pia IX. k deklarácií …

Pokračovanie

Kostol sv. Arnolda Janssena v Bratislave a Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva vás v ROKU MILOSRDENSTVA pozývajú na duchovnú obnovu

Kostol sv. Arnolda Janssena v Bratislave a Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva vás v ROKU MILOSRDENSTVA pozývajú na duchovnú obnovu  na tému: „Tvár milosrdného Otca“ (o posolstve Božieho milosrdenstva a sv. sestre Faustíne) Piatok  22. 4. 2016 18:00 – Korunka Božieho milosrdenstva (hudobný doprovod) 18:30 – Svätá omša s možnosťou sviatosti zmierenia 19:20 – …

Pokračovanie

Príď k Verbistom na obnovu!

 Pozývame ťa na víkendovú duchovnú obnovu k misionárom Verbistom. Ak si v srdci pocítil túžbu zasvätiť svoj život Bohu v duchovnom povolaní, ale nevieš kde a ako; ak potrebuješ pomôcť rozlíšiť túžbu tvojho srdca, alebo ju posilniť v modlitbe a bratskom spoločenstve, príď medzi nás! „…príď a nasleduj ma!“ (Mt 19,21), je téma našej obnovy, ktorá …

Pokračovanie