Duchovná obnova so sestrou Faustiou z Kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva

V Kostole sv. Arnolda Janssena, sme v rámci mimoriadneho Roku MILOSRDENSTVA, od 22.4. 2016 prežívali troj-dňovú duchovnú obnovu. Z tejto príležitosti sme mohli v našom spoločenstve privítať sestru Faustiu z Kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Prikladáme aj zopár fotiek. Program obnovy bol určený pre ľudí z kostola, ale taktiež pre …

Pokračovanie

Výjazdová prednáška študentov teológie do Brna s prof. dr. hab.Józefom Kuliszom

Študenti Teologickej fakulty Trnavskej univerzity sa 20. 4. 2016 zúčastnili výjazdového vyučovania, ktoré bolo spojené s vedeckou prednáškou prof. dr. hab. Józefa Kulisza SJ v historickej knižnici v Minoritskom kláštore v Brne. Súčasťou dňa bola aj prehliadka Brna. Výjazd sa uskutočnil v rámci predmetu : Od Syllabu Pia IX. k deklarácií …

Pokračovanie

Kostol sv. Arnolda Janssena v Bratislave a Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva vás v ROKU MILOSRDENSTVA pozývajú na duchovnú obnovu

Kostol sv. Arnolda Janssena v Bratislave a Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva vás v ROKU MILOSRDENSTVA pozývajú na duchovnú obnovu  na tému: „Tvár milosrdného Otca“ (o posolstve Božieho milosrdenstva a sv. sestre Faustíne) Piatok  22. 4. 2016 18:00 – Korunka Božieho milosrdenstva (hudobný doprovod) 18:30 – Svätá omša s možnosťou sviatosti zmierenia 19:20 – …

Pokračovanie

Príď k Verbistom na obnovu!

 Pozývame ťa na víkendovú duchovnú obnovu k misionárom Verbistom. Ak si v srdci pocítil túžbu zasvätiť svoj život Bohu v duchovnom povolaní, ale nevieš kde a ako; ak potrebuješ pomôcť rozlíšiť túžbu tvojho srdca, alebo ju posilniť v modlitbe a bratskom spoločenstve, príď medzi nás! „…príď a nasleduj ma!“ (Mt 19,21), je téma našej obnovy, ktorá …

Pokračovanie

2% pre SVD

Možnosť poukázať 2 % resp. 3 % z vašich daní je príležitosťou rozhodnúť, na aký účel bude použitá časť peňazí, ktoré ste odviedli štátu z vášho zárobku alebo zisku. Je veľa organizácií uchádzajúcich sa o vašu priazeň a preto nás teší, že viacerí z vás sa v r. 2015 rozhodli venovať 2 % z daní na podporu …

Pokračovanie

Ktosi ťa volá 2016

  V Bratislave sa uskutočnil už 11. ročník akcie pre mladých s názvom “Kto si ťa volá”. Na tejto akcií každoročne spolupracuje aj Spoločnosť Božieho Slova. Prítomní boli seminaristi SVD, diakon Milan, SVD, a taktiež mnohí zástupcovia iných rehoľných spoločenstiev, ktorí pripravili bohatý duchovný program pre mladých. Program sa niesol …

Pokračovanie

Spájame farnosť !!!

V kostole Povýšenia svätého Kríža sa 11. februára 2016 konalo skladanie miništrantských sľubov a miništrantské stretnutie. Začali sme svätou omšou o 18.00 hod. Farnosť spravujú misionári verbisti a na území tejto farnosti sa nachádzajú dva kostoly v ich správe. Prítomní boli aj miništranti z Kostola sv. Arnolda Janssena v Petržalke na …

Pokračovanie

Duchovná obnova

26. – 28. február 2016 NITRA V Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárií sa konala tradičná duchovná obnova pre mladých mužov. V tichu rehoľného domu a v modlitbe sme strávili čas s Pánom. Uvažovali sme o svojej životnej ceste, nad pravdou a životom podľa evanjelia. „Ja som cesta, pravda a …

Pokračovanie

Pútnický zájazd do Krakowa

Pútnický zájazd Krakov – Nedeľa Božieho Milosrdenstva 1.4.2016 – 3.4.2016 Cena: 116,00 € v cene : ubytovanie, v piatok večera, v sobotu R+V, autobus, kompletné poistenie. Je možnosť objednať samostatnú izbu pre 1 osobu za príplatok 16,00 € (uveďte, prosím pri prihlásení) Je objednaný vstup do Múzea Jána Pavla II. Cena od …

Pokračovanie