Staň sa misionárom

Spoločnosť Božieho Slova je medzinárodná misijná spoločnosť. Môžeš sa stať kňazom alebo rehoľným bratom a tak šíriť vo svete Kristovu radostnú zvesť medzi tými, ktorí ešte o ňom nepočuli, alebo počuli veľmi málo.   alebo video môžete nájsť na: https://www.youtube.com/watch?v=_hlB2Dm2iF0

5. PÔSTNA OSMIČKA U JEZUITOV (P. Marek Vaňuš SVD: Dar odpustenia)

  3. apríla 2017 pokračoval v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave cyklus tradičných pôstnych „osmičiek“. Hosťom piatej pôstnej „osmičky“ bol páter Marek Vaňuš SVD. P. Marek sa vo svojej kázni venoval téme „Dar odpustenia.“. Po sv. omši nasledovalo už tradičné agapé v priestoroch jezuitskej jedálne. Audiozáznam kázne pátra Igora Kráľa …

Pokračovanie

75 rokov Slovenskej provincie SVD na Slovensku

V dňoch 26. – 27.3.2017 sa v Nitre na Kalvárií uskutočnilo stretnutie spolubratov Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova pri príležitosti 75. výročia príchodu verbistov na Slovensko. Stretnutie sa začalo spoločným bratským posedením v nedeľu 26.3.2017 večer. V pondelok ráno pokračovalo krátkym povzbudením a slovom P. Pavla Krutáka SVD a P. Petra Dušičku SVD. Spirituálnu úvahu …

Pokračovanie

Výhercovia tajničky z Mladého misionára

Drahí čitatelia Mladého misionára, správne riešenie tajničky, zo Zimného čísla 2016,  je: „Cieľom vtelenia je naše pripodobnenie sa a spojenie s Bohom. Božie Dieťa je darom milosrdnej lásky Najsvätejšej Trojice.“ Sv. Arnold Janssen Prinášame Vám mená vyžrebovaných výhercov, ktorý získali nasledovné knižné ceny. 1.cena: POSOLSTVO VRCHOV- Emília Danková, Brezová pod Bradlom …

Pokračovanie

Pôstny koncert na 4. pôstnu nedeľu

4. pôstna nedeľa nesie názov Laetare. Tento názov dostala od úvodnej omšovej antifóny Laetare Ierusalem – „Raduj sa, Jeruzalem“:         Laetare Ierusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam: gaudete    cum laetitia qui in tristitia fuistis: ut exsultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestrae. V rámci tejto nedele sa v našom …

Pokračovanie