Misijný jarmok 2018 – už túto nedeľu!

Drahí priatelia, aj tento rok Vás pozývame na už tradičný Misijný jarmok, ktorý sa uskutoční dňa 16. decembra od 9:00 do 13:00 hod. v areáli nášho Kostola sv. Arnolda Janssena na Krupinskej ulici č. 2 v Petržalke. Všetci ste srdečne vítaní, svojím nákupom môžete prispieť na misiu vo Vietname. Príďte! O týždeň skôr sa koná…

Roráty

Od začiatku adventu až do Vianoc sa konajú v našom kostole každý deň okrem nedieľ rorátne sväté omše, vždy o 6:30 ráno. Počas nich majú veriaci zapálené už tradičné lampáše. Väčšina svetiel je vypnutých a vzniká tak jedinečná atmosféra tajomstva a stíšenia sa ako prípravy na radostnú udalosť. Príďte a začnite svoj deň s Pánom a…

Sv. Mikuláš

Dňa 6. decembra sme mohli privítať sv. Mikuláša aj v našom kláštore. Tento rok pripadol sviatok sv. Mikuláša na štvrtok, kedy sa konajú sväté omše za účasti detí. Po skončení svätej omše o 17:00 sa tak deti premiestnili do jedálne. Tam sa im prihovoril sv. Mikuláš, ktorého deti privolali svojím spevom. Ešte hodinu potom zneli…

Príprava (vencov) na advent

V piatok a sobotu pred prvou adventnou nedeľou sme sa stretli v jedálni Misijného domu, aby sme spolu strávili čas a pritom dali ruku k dielu pri príprave adventných vencov. Limit sme splnili, dúfame, že sa ujde každému, kto sa na nás spolieha. Za dobrovoľný príspevok si ich bude možné posvätené vziať túto sobotu po…

Prespávačka u verbistov

V dňoch 9. – 10. novembra došlo k výnimočnej spolupráci medzi dvoma verbistickými spoločenstvami miništrantov a chalanov. Obe sú z Petržalky, jedni z kostola Povýšenia sv. kríža na Daliborovom námestí a druhí z kostola Sv. Arnolda Janssena na Krupinskej. Títo chalani, ktorí sa pravidelne stretávajú na svojich stretkách, sa tak po dlhšej dobe (aj niekoľko rokov) stretli na spoločnej „prespávačke“.…

Duchovná obnova # Srdce proroka

Pozývame ťa na   Adventnú duchovnú obnovu  pre Božích mužov vo veku od 18 do 30 rokov.  Čo môže byť krajšie, ako počuť Pánov hlas a chodiť po jeho cestách! Ak potrebuješ v tomto duchu prebudiť svoje srdce a prehĺbiť identitu prorockého učeníctva, tak prídi 7-9. decembera 2018 do Misijného domu sv. Arnolda Janssena v Bratislave.…

Traja noví diakoni u verbistov

Prvý stupeň kňazstva – posvätný rád diakonátu – prijali 13. októbra 2018 traja bohoslovci verbisti: Juraj Begany, Matej Reiner a Donie Sequeira. Ich svätiteľom bol olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Slávnosť sa konala v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke, ktorý je spojený s misijným domom, kde seminaristi SVD bývajú. Na diakonskú vysviacku prišlo množstvo…

Diakonská vysviacka misionárov

     V sobotu 13.októbra 2018 budú v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave vysvätení traja misinári verbisti na službu diakonov. Juraj Begany, Matej Reiner a Donie Sequeira prijmú z rúk otca biskupa Jana Graubnera posvätný rád diakonátu. Srdečne Vás pozývame na túto slávnosť, pri ktorej sa títo traja mladí muži vo večných sľuboch stanú diakonmi,…

Misijná nedeľa 2018

Tretia nedeľa v mesiaci október bude misijnou nedeľou. Bude vyvrcholením prípravy počas mesiaca október, kedy si celá cirkev pripomína svoju základnú úlohu, a to byť misionárskou. Jedným z najlepších spôsobov ako oživiť vieru veriacich vo farnostiach je zamerať ich pozornosť na ich misijné poslanie, prípadne na pomoc tým, ktorí toto poslanie realizujú priamo v misijných…