Prihláška na adventnú obnovu 2021

Pozývame Vás aj počas tohto adventného obdobia na stretávanie sa v malých skupinách so Sv. Písmom. Ide o duchovnú prípravu na Vianoce. Stretnutia začínajú od 29.11.2021. Každá skupinka sa stretne raz v týždni, v dni, v ktorom to danej skupinke najviac vyhovuje. Spolu budú 4 stretnutia. Môžete sa registrovať online, alebo si prihlášku možete stiahnuť,…

GODZONE tour (už tento piatok)

BOH NIE JE MŔTVY – už tento piatok, 19. novembra, sa koná aj v Bratislave na Štadióne Ondreja Nepelu. 16:30 v režime OTP 19:30 pre očkovaných Organizátori povzbudzujú prísť aspoň hodinu pred začiatkom koncertu, vstupné je zadarmo. Ide o príležitosť najmä pre mladých zažiť radostné spoločenstvo a chváliť Boha prostredníctvom spevu. Pri dodržaní všetkých bezpečnostných…

November: modlitby za blízkych

Úplné odpustky pre duše v očistci bude aj v tomto roku možné získať po celý mesiac. Oznámila to Apoštolská penitenciária s vysvetlením, že vypočula prosby viacerých biskupov v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou. Dá sa tak ľahšie predísť veľkému zhlukovaniu ľudí. Znamená to, že úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré…

Prijatie rehoľného rúcha

4. novembra 2021 pri svätej omši prijali novici Jakub Doktor a Benedikt Kočamba z rúk pátra provinciála svoje vlastné habity. Rehoľný habit sa stáva znakom ich krstného zasvätenia, rozhodnutia celkom zasvätiť svoj život Bohu a jeho službe a zároveň je vonkajším  svedectvom pred ľudmi i svetom. Rehoľné rúcho pozostáva z čiernej reverendy, uspôsobenej požiadavkám zakladateľa,…

Misionári, ktorý pôsobili v UPeCe

Univerzitné pastoračné centrum v Bratislave je najväčším svojho druhu na Slovensku. Od svojho vzniku prináša študentom možnosť duchovne rásť a tiež zapájať sa do rôznych aktivít a rozvíjať svoje talenty. Je výkladnou skriňou nás Verbistov a nejeden z nás ním prešiel, či už počas svojej formácie, alebo neskôr už ako kaplán či správca. V tomto…

Misijný víkend

Misijný víkend: duchovná obnova animátorov, celonočná adorácia, sväté omše, misijný ruženec, prednáška P. Kršáka o Papui Novej Guinei. Ešte včera sme slávili misiu a misionárov. Dnes tú svoju opäť žijeme tam, kde sa práve nachádzame. Ďakujeme animátorom za aj hudobné doprevádzanie aktivít počas tohto víkendu, ale najmä za ich svedectvo v službe druhým.

Sv. omša Vietnamskej komunity

V nedeľu 17. októbra sa stretlo vyše 60 veriacich na prvej svätej omši v Kostole sv. Arnolda Janssena vo vietnamčine. Prišli od Košíc, Žiliny až po Brno a Olomouc. Svätú omšu celebroval P. Jozef Dao SVD, ktorý pôsobí na Morave v Českej republike. Potom nasledovalo už neformálne stretnutie pri stole v jedálni Misijného domu, kde…