Ľudové misie vo farnosti Kráľovnej pokoja v Košiciach

Od 4.–11. marca 2018 za uskutočnili Ľudové misie vo farnosti Kráľovnej pokoja v Košiciach. Do miestnej farnosti prišli naši štyria spolubratia, P. Kruták, P. Ambatu, P. Štefanec a P. Kušnír, aby v miestnej cirkvi ohlasovali Kristovo evanjelium. Čo sú Ľudové misie? Ľudové misie sú duchovnými cvičeniami pre celú farnosť a slúžia na prehĺbenie viery tých čo veria,…

Púť slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova vo Vajnoroch

Verbisti prosili bl. Titusa Zemana za nové povolania. Púť provincie SVD sa konala 19. februára 2018 vo Vajnoroch, kde sú uložené telesné pozostatky mučeníka. Spolubratia prosili bl. Titusa o príhovor k Nebeskému Otcovi za nové povolania do Spoločnosti Božieho Slova a tiež o požehnanie pre členov provincie. Púť začala o 10:00 svätou omšou, ktorú celebroval páter provinciál Pavol Kruták.…

Pôstna duchovná obnova: Zakoreniť sa v povolaní

Stretnutia Obnovy počas pôstu 2018 sú – podobne ako počas minuloročného adventu – zamerané na Božie slovo jednotlivých nedieľ, s prihliadnutím na blížiacu sa synodu o mladých a povolaní: „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ (október 2018). Mladosť nie je iba otázkou zápisu v matrike, pretože každý z nás je povolaný uchovávať mladosť ducha. A hoci…

Duchovná obnova pre mladých mužov: 23.-25. február 2018

Slovami známej piesne: „Dnes chcel by som ti dať to, čo v srdci mám…“ ťa pozývame odovzdať VŠETKO kráľovi Kráľov. Objavuj v spoločenstve misionárov verbistov, v tichu a v modlitbe, hĺbku Božieho života. Nechaj sa Ním obohatiť! Čaká nás mimoriadny čas Božej prítomnosti, ktorá oslobodzuje, uzdravuje, vedie ku svetlu. Prítomnosť, ktorá dáva VŠETKO!  Duchovná obnova…

Požehnanie gazdovských koní

V sobotu 10. februára 2018, ako každý rok, sa uskutočnili preteky gazdovských koní. Cieľom terchovských nadšencov bolo vytvoriť podujatie, ktoré poukazuje na zručnosti gazdov a ich koní.  Už niekoľko rokov sa  toto podujatie koná pod sochou Juraja Jánošíka. Súťaž sa začala nielen príhovormi ale aj spoločnou modlitbou a požehnaním, ktoré sprostredkoval terchovský rodák diakon Tomáš…

Plánované opravy v kostole sv. Arnolda Janssena

Počas roku 2018 by sme chceli vykonať menšie opravy v našom kostole, a to opraviť kľakátka na laviciach. V Misijnom dome v materskom centre Bábätko by sme chceli zriadiť menšiu kuchynku, ktorá by slúžila pre mamičky s deťmi a takisto tým, ktorí tam majú pravidelné stretnutia a duchovné obnovy. Predpokladané náklady sú 4000€. Ak by chcel niekto na tieto úpravy finančne…