Pôstna obnova 3. týždeň

Modlitba Prednesie ju vedúci stretnutia alebo niekto z účastníkov. Úvod             Pre pútnikov môže byť smäd veľkým problémom a ak tento problém nevyriešia, môže im znemožniť dosiahnutie cieľa ich putovania. Počas nášho putovania pôstnym obdobím sa tiež potrebujeme vyrovnať s problémom smädu. Dnešné čítania nám hovoria, že je smäd, ktorý nás môže zničiť, ale je aj smäd, ktorý…

DÔLEŽITÝ OZNAM !!!

Zákaz verejného slávenia bohoslužieb od 10.03. do 23.03.2020 Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých…

Pôstna obnova

Prvá pôstna nedeľa Modlitba Prednesie ju vedúci stretnutia alebo niekto z účastníkov. Úvod Keď chce človek uskutočniť nejaké významné dielo, potrebuje si najskôr urobiť dobrú analýzu súčasného stavu, aby potom mohol robiť správne rozhodnutia a dosiahnuť plánovaný cieľ. Pôstne obdobie má byť časom uskutočnenia takých zmien v našom živote, ktoré nám pomôžu prijať spásu získanú Ježišom Kristom za…

2% pre Spoločnosť Božieho Slova

Milí priatelia misií, legislatíva každému umožňuje rozhodnúť sa, na aký účel budú použité 2% resp. 3% z daní, ktoré sme odviedli štátu. Vieme, že je veľa organizácií uchádzajúcich sa o Vašu priazeň, a preto nás teší, že viacerí z Vás sa v roku 2019 rozhodli venovať 2%, resp. 3% z Vami zaplatených daní na podporu…

Duchovná obnova pre mladých mužov

Misionári verbisti pod vedením pátra Milana Tomana SVD pozývajú mladých mužov vo veku od 18 do 30 rokov na pôstnu duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční 27. – 29. marca 2020 v Misijnom dome Arnolda Janssena v Bratislave. Téma obnovy znie: „Vstúpiť do Otcovho vnútra“ # HOLY LAND. Vydali sme sa na pôstnu cestu, a teraz,…

Misijný karneval

Milí priatelia, posledná možnosť zabaviť sa počas fašiangov bola na KARNEVALE. Včera 25. februára sme  začali spoločne detskou sv. omšou o 17:00, ktorú slávil o. Tomáš Baleja, SVD a po nej sme sa spoločne presunuli do detského centra Bábätko v našom misijnom dome, kde mali naši animátori pripravený program pre deti v kostýmoch.