Nové provinciálne vedenie rehole verbistov

1. mája sa v Nitre konalo provinciálne zhromaždenie rehole verbistov. Zúčastnili sa ho spolubratia verbisti pôsobiaci na Slovensku a v Čechách. Dôvodom stretnutia bolo uvedenie do úradu novej provinciálnej rady. Počas slávnostnej sv. omše bol prečítaný menovací dekrét od generálneho predstaveného rehole verbistov P. Paula Budiho Kledena SVD, ktorý po voľbách vymenoval novú provinciálnu radu…

Národný beh Devín Bratislava

V deň Kvetnej nedele, keď si pripomíname slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema a zároveň jeho obetu na kríži, sa konal aj Národný beh Devín Bratislava. Tento pretek sa koná už od roku 1921 a jeho trasa vedie z Devína k Rázusovmu nábrežiu v dĺže 11 625 m. Tento rok sme naň postavili verbistický tím…

Stretnutie chalanov v Misijnom dome

Od piatku do soboty (12.-13.apríl) sa uskutočnila v poradí už druhá spoločná prespávačka chlapčenských stretiek z Misijného domu sv. Arnolda Janssena a Daliborka. Opäť sa nás stretlo zhruba 20 chalanov, ktorí si mohli naživo vyskúšať, čo pre Izraelitov znamenal „Exodus“ z Egypta. V rámci programu si museli upiecť chlieb na cestu, naučiť sa károvať s…

Búdky v našom dome

V Misijnom dome boli osadené búdky, ktoré sú určené pre Sýkorku veľkú, či vrabca domového alebo poľného. Vtáčie búdky pre drobné spevavce sú projektom Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých s mentálnym znevýhodním.Vyrábajú sa v drevárskej dielni s priamym pričinením ľudí s touto inakosťou. Ich výrobou sledujeme niekoľko cieľov: 1. Ľudia…

Lektorát Dávida Kanciana SVD

V stredu 27.3.2019 sa konalo počas večernej sv. omši uvedenie Dávida Kanciana SVD do služby lektorátu. Ide o službu, ktorou Cirkev poveruje kandidátov kňazstva, aby sa užšie zjednotili s Božím slovom. Majú ho čítať, spoznávať a žiť, no na základe zvláštneho poslania aj ohlasovať v liturgickom zhromaždení. Páter provinciál Dávida počas uvedenia okrem iného povzbudil…

Krížová cesta: Marianka

Nedeľa 17.3.2019 – Krížová cesta v Mariánke, tento krát v réžii veriacich z Kostola sv. Arnolda Janssena v Petržalke. Výborné slnečné počasie, silná atmosféra, množstvo ľudí, zjednotení v spoločnej modlitbe. Vďaka všetkým zúčastneným, že sme mohli spolu rozjímať, ďakovať a prosiť na svoje úmysly.

Pôstna duchovná obnova seminaristov SVD

V marci sa konala pôstna duchovná obnova seminaristov SVD, ktorí sú momentálne prítomní v Slovenskej provincii misionárov verbistov. Celkovo 11 seminaristov (4 Slováci, 5 Vietnamci, 1 Čech, 1 Ind) sa zúčastnilo duchovnej obnovy, ktorú viedol páter Martin Štefanec. Miestom obnovy bolo Pruské, teda farnosť, v ktorej vyrastal páter Martin. Témou bola: Modlitba reminiscencie.  Páter Martin…

Politická angažovanosť kresťana

S ohľadom na blížiace sa voľby, či už prezidenta, alebo poslancov do Európskeho parlamentu, upriamujeme pozornosť na tieto prejavy/vyhlásenia: Pápež František:                                                                  https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-03/papez-frantisek-latinska-amerika-krestan-politika-socialna-nauka.html Komisia…