Noví členovia Misijnej rodiny

V tomto veľkonočnom čase plnom radosti máme skvelú správu ! Veľmi sa tešíme, že v Misijnej rodine SVD sa 3. apríla 2018 počas svätej omše v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave pre misijné dielo narodilo 10 nových členov. Noví členovia MR sa s dielom a charizmou verbistov stretli prostredníctvom Univerzitného pastoračného centra  v Bratislave a po skončení…

Sprítomnená Krížová cesta – video

16. marca 2018 po svätej omši sa v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave uskutočnila „Krížová cesta so svätou sestrou Faustínou“. Do príprava sa zapojili seminaristi SVD ako aj mladí i starší z miestneho spoločenstva. Meditácie ako aj obrazy boli zamerané na momenty z cesty Ježiša na Kalváriu prepojené rozhovormi Ježiša a sestry Faustíny .…

Zomrel misionár verbista P. Jozef Michalov SVD

Vo veku nedožitých 85 rokov zomrel 15.3. 2018 misionár Spoločnosti Božieho Slova páter Jozef Michalov SVD. Zádušná svätá omša bola v pondelok 19. marca 2018 o 11.00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Následne pohrebné obrady pokračovali svätou omšou o 14.30 v Kostole povýšenia Svätého Kríža v Ostrom Grúni a po nej boli telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne. Jozef Michalov…

Sprítomnená Krížová cesta

16. marca 2018 po svätej omši sa v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave uskutočnila „Krížová cesta so svätou sestrou Faustínou“. Do príprava sa zapojili seminaristi SVD ako aj mladí i starší z miestneho spoločenstva. Meditácie ako aj obrazy boli zamerané na momenty z cesty Ježiša na Kalváriu prepojené rozhovormi Ježiša a sestry Faustíny . Ďakujeme všetkým, ktorý sa na…

Pôstny koncert- video

         V Piatu pôstnu nedeľu, 18. marca 2018, o 16,00 hod. kostol sv. Arnolda Janssena v Petržalke rozozvučali tóny Pôstneho koncertu. Koncertom sme vzdali chválu a vďaku nášmu Spasiteľovi za dary a talenty, ale hlavne za ten najväčší dar, dar vykúpený Kristovou krvou, dar večného života. Koncert otvoril rektor Misijného domu sv. Arnolda Janssena P.…

Pôstny koncert

V Piatu pôstnu nedeľu, 18. marca 2018, o 16,00 hod. kostol sv. Arnolda Janssena v Petržalke rozozvučali tóny Pôstneho koncertu. Koncertom sme vzdali chválu a vďaku nášmu Spasiteľovi za dary a talenty, ale hlavne za ten najväčší dar, dar vykúpený Kristovou krvou, dar večného života. Koncert otvoril rektor Misijného domu sv. Arnolda Janssena P. Johny…

Lektorát 2018

14. marca 2018 počas Svätej omše v Kostole sv. Arnolda Janssena prijal náš spolubrat frt. Lukáš Hanúsek SVD z rúk provinciála P. Pavla Krutáka SVD ministérium lektorátu. Lektorát je služba, v ktorej sú kandidáti ustanovení na prednes čítaní zo Svätého písma okrem evanjelia pri všetkých liturgických sláveniach. Je im odovzdaná osobitná úloha v Božom ľude, ktorá…

Ľudové misie vo farnosti Kráľovnej pokoja v Košiciach

Od 4.–11. marca 2018 za uskutočnili Ľudové misie vo farnosti Kráľovnej pokoja v Košiciach. Do miestnej farnosti prišli naši štyria spolubratia, P. Kruták, P. Ambatu, P. Štefanec a P. Kušnír, aby v miestnej cirkvi ohlasovali Kristovo evanjelium. Čo sú Ľudové misie? Ľudové misie sú duchovnými cvičeniami pre celú farnosť a slúžia na prehĺbenie viery tých čo veria,…