IDENTITA Božieho muža

Pozývame Ťa na duchovnú obnovu pre mužov vo veku od 18 do 30 rokov od 25.-27. januára 2019 v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave. Počas víkendu budeme uvažovať o spôsoboch, ako sa dá Božia vôľa spoznávať uprostred každodenných povinností života. Na pomoc si zoberieme príklad Božích mužov zo Svätého Písma a odporúčania nášho…

Akolytát

Dňa 14.12. bol frt. Lukáš Hanúsek ustanovený za akolytu P. provinciálom Pavlom Krutákom, SVD. Je už zvykom, že sa ním stáva počas adventu seminarista, ktorý študuje v tretom ročníku na teológii. Úlohou akolytu je plnšie sa starať o službu pri oltári, pomáhať diakonovi a kňazovi pri liturgických úkonoch. Tiež sa stáva mimoriadnym vysluhovateľom svätého prijímania. Nech ju vykonáva…

Roráty

Od začiatku adventu až do Vianoc sa konajú v našom kostole každý deň okrem nedieľ rorátne sväté omše, vždy o 6:30 ráno. Počas nich majú veriaci zapálené už tradičné lampáše. Väčšina svetiel je vypnutých a vzniká tak jedinečná atmosféra tajomstva a stíšenia sa ako prípravy na radostnú udalosť. Príďte a začnite svoj deň s Pánom a…

Sv. Mikuláš

Dňa 6. decembra sme mohli privítať sv. Mikuláša aj v našom kláštore. Tento rok pripadol sviatok sv. Mikuláša na štvrtok, kedy sa konajú sväté omše za účasti detí. Po skončení svätej omše o 17:00 sa tak deti premiestnili do jedálne. Tam sa im prihovoril sv. Mikuláš, ktorého deti privolali svojím spevom. Ešte hodinu potom zneli…

Príprava (vencov) na advent

V piatok a sobotu pred prvou adventnou nedeľou sme sa stretli v jedálni Misijného domu, aby sme spolu strávili čas a pritom dali ruku k dielu pri príprave adventných vencov. Limit sme splnili, dúfame, že sa ujde každému, kto sa na nás spolieha. Za dobrovoľný príspevok si ich bude možné posvätené vziať túto sobotu po…

Prespávačka u verbistov

V dňoch 9. – 10. novembra došlo k výnimočnej spolupráci medzi dvoma verbistickými spoločenstvami miništrantov a chalanov. Obe sú z Petržalky, jedni z kostola Povýšenia sv. kríža na Daliborovom námestí a druhí z kostola Sv. Arnolda Janssena na Krupinskej. Títo chalani, ktorí sa pravidelne stretávajú na svojich stretkách, sa tak po dlhšej dobe (aj niekoľko rokov) stretli na spoločnej „prespávačke“.…

Duchovná obnova # Srdce proroka

Pozývame ťa na   Adventnú duchovnú obnovu  pre Božích mužov vo veku od 18 do 30 rokov.  Čo môže byť krajšie, ako počuť Pánov hlas a chodiť po jeho cestách! Ak potrebuješ v tomto duchu prebudiť svoje srdce a prehĺbiť identitu prorockého učeníctva, tak prídi 7-9. decembera 2018 do Misijného domu sv. Arnolda Janssena v Bratislave.…

Traja noví diakoni u verbistov

Prvý stupeň kňazstva – posvätný rád diakonátu – prijali 13. októbra 2018 traja bohoslovci verbisti: Juraj Begany, Matej Reiner a Donie Sequeira. Ich svätiteľom bol olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Slávnosť sa konala v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke, ktorý je spojený s misijným domom, kde seminaristi SVD bývajú. Na diakonskú vysviacku prišlo množstvo…

Diakonská vysviacka misionárov

     V sobotu 13.októbra 2018 budú v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave vysvätení traja misinári verbisti na službu diakonov. Juraj Begany, Matej Reiner a Donie Sequeira prijmú z rúk otca biskupa Jana Graubnera posvätný rád diakonátu. Srdečne Vás pozývame na túto slávnosť, pri ktorej sa títo traja mladí muži vo večných sľuboch stanú diakonmi,…