Pôstna duchovná obnova: „Vo svetle Zjavenia“ 2. stretnutie

Druhé stretnutie Božia blízkosť (1Kr 8,1-21) Text Písma Vtedy Šalamún zhromaždil starších Izraela a všetkých predstavených kmeňov, kniežatá izraelských rodov ku kráľovi Šalamúnovi do Jeruzalema, aby vyniesli Pánovu archu zmluvy z Dávidovho mesta, zo Siona. Zhromaždili sa teda ku kráľovi Šalamúnovi všetci Izraeliti vo sviatok v mesiaci etanim, to je siedmy mesiac. Keď prišli všetci…

Pôstna duchovná obnova: „Vo svetle Zjavenia“ 1. stretnutie

Téma stretnutí Obnovy na tento rok znie „Vo svetle Zjavenia“. Jej podnadpis vysvetľuje, v akom zmysle sa ono „zjavenie“ chápe: S Božím slovom k oslave 100. výročia fatimských zjavení (1917-2017). Ide teda o odkaz na mariánske zjavenia vo Fatime, ktorých jubileum prežívame v roku 2017. Zároveň však – pretože Božia Matka vždy upriamuje pozornosť na svojho Syna – ide o snahu…

Pozvánka: Duchovná obnova 13.-16.apríla

Pozývame ťa na Veľkonočné trojdnie! Prežiť najväčšie sviatky v kresťanskom liturgickom roku spolu s nami na duchovnej obnove a tak vstúpiť do ich hĺbky. Nechaj sa dotknúť Pánovou milosťou a zaži stretnutie so zmŕtvychvstalým Kristom v spoločenstve mladých ľudí z celého Slovenska. Možno to bude pre teba nová skúsenosť, byť na sviatky mimo domu, ale…

Zamyslenie na 23. februára 2020

„Ježiš povedal svojim učeníkom: Počuli ste, že bolo povedané: „Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa“. Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Mt 5, 38 – 48…

Svätý Arnold Janssen, oroduj za nás!

V nedeľu 15. januára 2017 sme slávili v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave – Petržalka slávnosť zakladateľa troch rehoľno- misijných spoloční sv. Arnolda Janssena, ktorý je zároveň patrónom kostola. Počas tohto dňa, ako zvyčajne, sa slávili tri sväté omše: 8.00 hod., 10.00& hod. a o 18.30 hod. Prvej Svätej omši predsedal P. Marek Vaňuš SVD a o 18. 30 hod. P.…

Tretí deň Trídua v Kostole sv. Arnolda Janssena

Dnes (14.1.2017) v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave prebiehal poslední deň Trídua, ktorého témou bolo: Arnold Janssen a kríž. Svätú omšu celebroval prefekt seminaristov SVD páter Igor Kráľ SVD. Po svätej omši nasledovala Eucharistická adorácia so zamysleniami o Božskom Srdci. Prinášame pár myšlienok zo zamyslenia a ako aj homíliu pátra Igora Kráľa SVD. Náš…

P. Thomas Tulung SVD oslávil 50. narodeniny

11. januára 2017 oslávil P. Thomas Tulung SVD svoje 50. narodeniny. Počas večernej sv. omše v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke mu zablahoželal P. provinciál Pavol Kruták SVD. Zaželal mu veľa síl pri jeho pôsobení na Slovensku. P. Thomas Tulung SVD pochádza z ostrova Flores v Indonézii a ešte si pamätá slovenských misionárov. Vyrastal…

Druhý deň Trídua v Kostole sv. Arnolda Janssena

Dnes (13.1.2017) v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave prebiehal už druhý deň Trídua, ktorého témou bolo: Arnold Janssen a Panna Mária. Svätú omšu celebroval rektor misijného domu páter Johny George Ambattu SVD. Po svätej omši nasledovala hraná krížová cesta. Zaujímavosťou bolo, že každé jedno zastavenie bolo predstavené živými postavami na osvetlenom plátne. Týmto spôsobom krížová cesta…

Tríduum v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave

Pred sviatkom svätého Arnolda Janssena, zakladateľa 3. rehoľno- misijných kongregácii, misionári verbisti v Bratislave na Krupinskej 2 konajú  trojdňovú prípravu na túto slávnosť. Cieľom tejto prípravy je každý deň sa zamyslieť nad niektorým aspektom zo života zakladateľa. Počas trídua je Svätá omša o 18.30 hod. a po nej vo štvrtok a v sobotu animovaná adorácia a v piatok Krížová cesta. Tríduum vyvrcholí…