Slávnosť sv. Arnolda Janssena v Bratislave – Petržalka

  V nedeľu 14. januára 2018 sme slávili v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave – Petržalka slávnosť zakladateľa troch rehoľno- misijných spoloční sv. Arnolda Janssena, ktorý je zároveň patrónom kostola. Hlavým celebrantom a kazateľom bol P. Marek Poláčik SVD – rektor Misijného domu Matky Božej v Nitre. Slávnosť okrášľoval spev miestneho speváckeho zboru. Po svätej omši sa veriaci…

15. január sviatok sv. Arnolda Janssena

15. január sviatok sv. Arnolda Janssena Otec, vodca, misionár, svätec… Zakladateľ troch rehoľných kongregácii. Nadšený a neúnavný misionár, priekopník svojej doby, horlivý pracovník v Božej vinici. (1837 – 1909) Arnold Janssen sa narodil 5. novembra 1837 v Gochu, malom mestečku na dolnom Rýne v Nemecku, ako druhé dieťa z desiatich súrodencov. Vyznačoval sa svedomitosťou pri…

Krížová cesta počas prípravy na sviatok P. Arnolda Janssena

12. januára 2018 po Svätej omši sa v Kostole sv. Arnolda Janssena uskutočnila Krížová cesta v rámci príprav na slávnosť zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova. Do príprava sa zapojili seminaristi SVD ako aj mladí i starší z miestneho spoločenstva. Meditácie ako aj obrazy boli zamerané na momenty z cesty Ježiša na Kalváriu prepojené so skutkami telesného a duchovného milosrdenstva. Ďakujeme všetkým, ktorý sa…

Pozvánka na Duchovnú obnovu: Dovoľ Bohu kraľovať v tvojom živote.

Dovoľ Bohu kraľovať v tvojom živote. Inšpiruj sa životom Božích mužov, ktorí naplnili svoje povolanie a poslanie. Inšpiruj sa životom svätých misionárov, ktorých jediným kráľom bol Kristus. Vstúp do hĺbky Božieho slova v spoločenstve misionárov verbistov a preži čas Božej prítomnosti, ticha a modlitby. Duchovná obnova je určená mladým mužom vo veku od 17 do…

LURDY 1858-2018 – NEVERS – BORDEAUX

 LURDY 1858-2018 – NEVERS  –  BORDEAUX   Lux bus  — Lietadlo – Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou ! Termín: 19.04. – 23.04.2018, Cena:  390,- € V cene je zahrnuté: letenka Bordeaux – Budapešť, lux bus, 3 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 2 x večera,  duchovný doprovod, sprievodca, transfer z letiska Budapešť do Bratislavy, príručná batožina…

Slávnosť Blahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

Dňa 12. decembra 2017 sa v kostole svätého Arnolda slávila spomienka na Pannu Máriu Guadalupskú. Pred Svätou omšou bola prezentácia o obraze z Guadalupe. Hlavným celebrantom a kazateľom bol P. Kušnír SVD. Na začiatku slávenia sme počuli pieseň od priateľov P. Krušníra z Mexika o priateľstve. Tuto pieseň spievali mladi pre Svätého Otca. Hneď v prvých výzvam sme počuli: Boh počíta…

Pozývame na 15. ročník Misijného jarmoku

Misionári verbisti a spoločenstvo veriacich pri Kostole sv. Arnolda Janssena na Krupinskej č. 2 v Bratislave-Petržalke Vás srdečne pozývajú 17. decembra 2017 na 15. ročník Misijného jarmoku. Je to jedinečná príležitosť ako podporiť misie a súčasne zažiť príjemnú rodinnú atmosféru. Už tradične sa bude konať na 3. adventnú nedeľu doobeda v areáli Misijného domu A. Janssena…

Aj ku nám prišiel Mikuláš

Keďže aj k nám na Svätú omšu za účasti detí vo štvrtok chodia dobré deti, tak aj tohto roku k nám zavítal sv. Mikuláš s plnou náručou balíčkov. Doviedol si aj svojich pomocníkov- anjelov. Široké úsmevy, jasavé očká, no sem – tam aj plač zo strachu boli odmenou pre všetkých, ktorí túto akciu pripravili. Poďakovanie predovšetkým patrí…

Adventné vence u nás

Adventné vence u nás Aj tento rok sme spolu s veriacimi a Misijnou rodinou pri Misijnom dome Arnolda Janssena pripravovali už nie 100 ks adventných vencov ale  cca. 150 ks. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa prišli zapojiť do tejto akcie. Prínos som pocítili nielen v pomoci pri vyrábaní, ale aj v prípravách na prácu ako…