Obnova rehoľných sľubov 2019

P. Arnold Janssen založil 8. septembra 1875 Spoločnosť Božieho Slova v holandskom mestečku Steyl. Verbisti v tento deň každoročne slávia nielen deň svojho založenia, ale zároveň spolubratia v časných sľuboch obnovujú svoje zasvätenie sa Pánovi prostredníctvom rehoľných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti. Svätá omša s obnovou rehoľných sľubov bude 8. septembra 2019 o 9.00 hod.…