Máme nového rektora!!!

V piatok prvého júla 2016 poďakoval pri svätej omši v Kostole sv. Arnolda Janssena páter provinciál Pavol Kruták odchádzajúcemu rektorovi Misijného domu P. Jozefovi Strečkovi SVD. Páter pracoval v tejto službe 6 rokov. Rozlúčiť sa s ním prišli aj mnohí veriaci zo spoločenstva kostola. Zároveň páter provinciál vymenoval do funkcie nového rektora pátra Johnyho Georga Ambattu, SVD, ktorý…

Duchovná obnova so sestrou Faustiou z Kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva

V Kostole sv. Arnolda Janssena, sme v rámci mimoriadneho Roku MILOSRDENSTVA, od 22.4. 2016 prežívali troj-dňovú duchovnú obnovu. Z tejto príležitosti sme mohli v našom spoločenstve privítať sestru Faustiu z Kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Prikladáme aj zopár fotiek. Program obnovy bol určený pre ľudí z kostola, ale taktiež pre členov formačnej komunity Spoločnosti Božieho…

Výjazdová prednáška študentov teológie do Brna s prof. dr. hab.Józefom Kuliszom

Študenti Teologickej fakulty Trnavskej univerzity sa 20. 4. 2016 zúčastnili výjazdového vyučovania, ktoré bolo spojené s vedeckou prednáškou prof. dr. hab. Józefa Kulisza SJ v historickej knižnici v Minoritskom kláštore v Brne. Súčasťou dňa bola aj prehliadka Brna. Výjazd sa uskutočnil v rámci predmetu : Od Syllabu Pia IX. k deklarácií II. Vatikánskeho koncilu Dignitatis Humanae,…

Ktosi ťa volá 2016

  V Bratislave sa uskutočnil už 11. ročník akcie pre mladých s názvom „Kto si ťa volá“. Na tejto akcií každoročne spolupracuje aj Spoločnosť Božieho Slova. Prítomní boli seminaristi SVD, diakon Milan, SVD, a taktiež mnohí zástupcovia iných rehoľných spoločenstiev, ktorí pripravili bohatý duchovný program pre mladých. Program sa niesol v znamení milosrdenstva. Vychádzali sme…

Spájame farnosť !!!

V kostole Povýšenia svätého Kríža sa 11. februára 2016 konalo skladanie miništrantských sľubov a miništrantské stretnutie. Začali sme svätou omšou o 18.00 hod. Farnosť spravujú misionári verbisti a na území tejto farnosti sa nachádzajú dva kostoly v ich správe. Prítomní boli aj miništranti z Kostola sv. Arnolda Janssena v Petržalke na Krupinskej 2. Ďakujeme všetkým, ktorí…

Duchovná obnova

26. – 28. február 2016 NITRA V Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárií sa konala tradičná duchovná obnova pre mladých mužov. V tichu rehoľného domu a v modlitbe sme strávili čas s Pánom. Uvažovali sme o svojej životnej ceste, nad pravdou a životom podľa evanjelia. „Ja som cesta, pravda a život.“ (Jn 14,6)

Pútnický zájazd do Krakowa

Pútnický zájazd Krakov – Nedeľa Božieho Milosrdenstva 1.4.2016 – 3.4.2016 Cena: 116,00 € v cene : ubytovanie, v piatok večera, v sobotu R+V, autobus, kompletné poistenie. Je možnosť objednať samostatnú izbu pre 1 osobu za príplatok 16,00 € (uveďte, prosím pri prihlásení) Je objednaný vstup do Múzea Jána Pavla II. Cena od 18-65 rokov je 15 Zl.,…

Prvý ročník stretnutia rodičov

   Nitra, 9. január 2016 Prvý ročník vianočno-novoročného stretnutia rodičov misionárov verbistov zo Slovenskej provincie, bol povzbudením pre všetkých zúčastnených. Dňa 9. januára sa na nitrianskej Kalvárii v Misijnom dome Matky Božej stretlo 27 rodičov a rodinných príslušníkov s našimi pátrami a seminaristami. Program začal prezentáciou misijného sekretára P. Jána Kušníra SVD, ktorý podal aktuálne…

Akolytát

V Misijnom sv. Arnolda Janssena v Bratislave, ktorý je formačným domom mladých misionárov, sa v piatok 18.12.2015 konala slávnosť, pri ktorej P. provinciál Ján Štefanec, SVD uviedol do služby nového akolytu. Tento rok do tejto služby uviedol Frt. Juraja Petroviča, SVD. Akolytát sa udeľuje zvyčajne v 4. roku formácie resp. v treťom ročníku Teologickej fakulty,…