Plánované opravy v kostole sv. Arnolda Janssena

Počas roku 2018 by sme chceli vykonať menšie opravy v našom kostole, a to opraviť kľakátka na laviciach. V Misijnom dome v materskom centre Bábätko by sme chceli zriadiť menšiu kuchynku, ktorá by slúžila pre mamičky s deťmi a takisto tým, ktorí tam majú pravidelné stretnutia a duchovné obnovy. Predpokladané náklady sú 4000€. Ak by chcel niekto na tieto úpravy finančne…