Požehnanie gazdovských koní

V sobotu 10. februára 2018, ako každý rok, sa uskutočnili preteky gazdovských koní. Cieľom terchovských nadšencov bolo vytvoriť podujatie, ktoré poukazuje na zručnosti gazdov a ich koní.  Už niekoľko rokov sa  toto podujatie koná pod sochou Juraja Jánošíka. Súťaž sa začala nielen príhovormi ale aj spoločnou modlitbou a požehnaním, ktoré sprostredkoval terchovský rodák diakon Tomáš…