Duchovná obnova pre mladých mužov: 23.-25. február 2018

Slovami známej piesne: „Dnes chcel by som ti dať to, čo v srdci mám…“ ťa pozývame odovzdať VŠETKO kráľovi Kráľov. Objavuj v spoločenstve misionárov verbistov, v tichu a v modlitbe, hĺbku Božieho života. Nechaj sa Ním obohatiť! Čaká nás mimoriadny čas Božej prítomnosti, ktorá oslobodzuje, uzdravuje, vedie ku svetlu. Prítomnosť, ktorá dáva VŠETKO!  Duchovná obnova…