P. Kamil Kočan SVD medzi nami

Srdečne Vás, aj všetkých členov vašich rodín, pozývame tento piatok, 1. júna 2018, na Svätú omšu o 18.30 hod. do kostola Sv. Arnolda Janssena v Bratislave, ktorú bude sláviť náš spolubrat misionár P. Kamil Kočan SVD. Po Svätej omši bude nasledovať prezentácia o jeho misii v  Zimbawe.    Pár slov z rozprávania P. Kamila Kočana…