Prijatie služby akolytátu

následne počas večernej sv. omše prijal spolubrat Václav Plánka SVD službu akolytu z rúk P. provinciála Pavla Krutáka. Vašek odteraz šíri Evanjelium nielen slovom, ale sýti aj Chlebom, ktorého mimoriadnym rozdávateľom sa stal. Vašek sa teda úspešne prehryzáva teologickým štúdiom a misijnou formáciou. Držíme mu palce.

Prijatie do postulátu

v stredu 16.12. bol Benedikt Kočamba prijatý počas večernej modlitby do postulátu. Toto obdobie je časom dozrievania a poznávania rehoľného života a našej misijnej Spoločnosti. Benedikt je skvelý chalan, určite o ňom ešte budete počuť. Tešíme sa, že je s nami.