November: modlitby za blízkych

Úplné odpustky pre duše v očistci bude aj v tomto roku možné získať po celý mesiac. Oznámila to Apoštolská penitenciária s vysvetlením, že vypočula prosby viacerých biskupov v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou. Dá sa tak ľahšie predísť veľkému zhlukovaniu ľudí. Znamená to, že úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré…

Prijatie rehoľného rúcha

4. novembra 2021 pri svätej omši prijali novici Jakub Doktor a Benedikt Kočamba z rúk pátra provinciála svoje vlastné habity. Rehoľný habit sa stáva znakom ich krstného zasvätenia, rozhodnutia celkom zasvätiť svoj život Bohu a jeho službe a zároveň je vonkajším  svedectvom pred ľudmi i svetom. Rehoľné rúcho pozostáva z čiernej reverendy, uspôsobenej požiadavkám zakladateľa,…