Misijný víkend

Misijný víkend: duchovná obnova animátorov, celonočná adorácia, sväté omše, misijný ruženec, prednáška P. Kršáka o Papui Novej Guinei. Ešte včera sme slávili misiu a misionárov. Dnes tú svoju opäť žijeme tam, kde sa práve nachádzame. Ďakujeme animátorom za aj hudobné doprevádzanie aktivít počas tohto víkendu, ale najmä za ich svedectvo v službe druhým.