Traja noví diakoni u verbistov

Prvý stupeň kňazstva – posvätný rád diakonátu – prijali 13. októbra 2018 traja bohoslovci verbisti: Juraj Begany, Matej Reiner a Donie Sequeira. Ich svätiteľom bol olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Slávnosť sa konala v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke, ktorý je spojený s misijným domom, kde seminaristi SVD bývajú. Na diakonskú vysviacku prišlo množstvo…

Diakonská vysviacka misionárov

     V sobotu 13.októbra 2018 budú v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave vysvätení traja misinári verbisti na službu diakonov. Juraj Begany, Matej Reiner a Donie Sequeira prijmú z rúk otca biskupa Jana Graubnera posvätný rád diakonátu. Srdečne Vás pozývame na túto slávnosť, pri ktorej sa títo traja mladí muži vo večných sľuboch stanú diakonmi,…

Misijná nedeľa 2018

Tretia nedeľa v mesiaci október bude misijnou nedeľou. Bude vyvrcholením prípravy počas mesiaca október, kedy si celá cirkev pripomína svoju základnú úlohu, a to byť misionárskou. Jedným z najlepších spôsobov ako oživiť vieru veriacich vo farnostiach je zamerať ich pozornosť na ich misijné poslanie, prípadne na pomoc tým, ktorí toto poslanie realizujú priamo v misijných…

Sľuby SVD 2018

8. septembra 2018 sme v Nitre na Kalvárií oslávili slávnosť Narodenia Panny Márie ako aj výročie založenia SVD sv. Arnoldom Janssenom (1875). Ako každý rok sa počas tejto slávnosti zložili a obnovili rehoľné sľuby. Novomisionári boli zverení do materinskej ochrany Panny Márie, ktorá je matkou Vteleného Božieho Slova. Samotná slávnosť sa začala vzývaním Ducha Svätého spevom…

Generálne vedenie Spoločnosti Božieho Slova kompletné

Na dnešnej dopoludňajšej schôdzi boli zvolení dvaja noví členovia generálneho vedenia Eryk Jan Koppa z Poľska a Ribeiro Anselmo Ricardo z Brazílie. Xavier Thirukudumbam z Indie sa stal admonitorom v novej generálnej rade. Mazola Mido Guy je zástupcom rehoľných bratov misionárov Verbistov. Úlohu generálneho radcu zastával v uplynulom funkčnom období a jeho znovuzvolením bude pokračovať…

NOVÝ GENERÁLNY PREDSTAVENÝ REHOLE VERBISTOV

Paulus Budi Kleden z Indonézie sa stal 12. Generálnym predstaveným misionárov Verbistov Paul Budi Kleden sa narodil 16.novembra 1965 vo Waibalum – Larantuka na ostrove Flores v Indonézii. Má šesť súrodencov,  dvoch bratov a štyri sestry . Po základnej školskej dochádzke absolvoval malý seminár v Hokengu. V roku 1985 vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova v…

Biskup Leo Cornelio SVD z diecézy Bhopal (India)

Dňa 6.6.2018 sme mali veľkú príležitosť privítať v našej komunite biskupa Leo Cornelio SVD, z diecézy Bhopal, z Indie. Počas svojej návštevy niektorých krajín v Európe si našiel čas, aby aj nás navštívil. Mali sme tú česť osobne sa s ním stretnúť a porozprávať sa s ním o jeho živote, skúsenostiach, jeho diecéze, misii v Indii…