Duchovná obnova pre mladých mužov s verbistami

16.-18. februára sa v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave uskutočnila duchovná obnova pre mladých mužov. Prednášajúcim bol P. Igor Kráľ SVD. „Úzkou cestou, tesnou bránou“ – to bola téma obnovy. Zazneli inšpirujúce prednášky: pokušenie ako príležitosť, kríž ako cena učeníctva, láska ako motivácia. Súčasťou programu boli spoločné modlitby i stravovanie s bratmi verbistami…

Je tu ďalší Nový rok!

10. februára sme mali v opäť Nový rok. Niektoré národy Ázie (Čína, Vietnam, Kórea…) okrem nášho normálneho – solárneho kalendára používajú tiež lunárny, čiže ten ktorý sa riadi Mesiacom. A podľa tohoto kalendára vyšiel (nemá každoročné, pevné dátum) na sobotu Nový rok, ktorý je rokom draka. Spolu s našimi vietnamskými spolubratmi sme tento ich veľký sviatok slávili…

Duchovná obnova Misijnej Rodiny A.J.

   V sobotu 3. februára 2024 sa zišla Misijná rodina sv. Arnolda Janssena v Bratislave v Misijnom dome na Krupinskej  ul. na duchovnú obnovu pod vedením P. Pavla Krutáka, SVD. V prvej časti stretnutia sa členovia oboznámili so spiritualitou sv. Arnolda Janssena a Misijnej spoločnosti, s jeho životom a s programom jeho zbožnosti. Najsilnejšou črtou nábožnosti pátra…

Prijímanie nových členov do Misijnej rodiny pri slávnosti sv. Jozefa Frainademetza

V pondelok 29. 1. sme boli svedkami dvoj výnimočných udalostí. Prvou bola výročná slávnosť sv. Jozefa Frainademetza, nášho prvého misionára v Číne. A druhou, ešte vzácnejšiu udalosťou bolo prijate štrnástich nových členov Misijnej rodiny – laických spolupracovníkov SVD. Takéto niečo nebolo v našom kostole niekoľko rokov. O to viac sme si toho vážili. Po sv .omši bolo svedectvo Márii Majerčákovej…

Oslava narodenín kardinála Korca

V nedeľu sa v našom kostola slávilo sto rokov od narodenia Kardinála Korca. Pri tejto príležitosti byl kostol sv. Arnolda zaplnený takmer do posledného miesta. Sv. omšu celebroval otec biskup Rábek. Zišli sa tu tiež niektorí jezuiti a saleziáni- kňazi ktorí kardinála Korca poznali. Po slávnostné sv. omši išiel sprievod ku v chodu panelového domu na Vilovej 7. Tam…

Oslava sviatku sv. Arnolda Janssena

V nedeľu 14.1. bola v našom kostole na Krupinskej odpustová slávnosť. To preto, tento náš kostol je zasvätený sv. Arnoldovi Janssenovi. Zišlo sa veľa ľudí na sv. omšu o desiatej. Tu celebroval P. Peter Kubík SVD, ktorý bol rovnako aj slávnostným kazateľom. Omša bola ozaj veľmi slávnostná a za spevu zboru, ktorý na záver doplnili i deti, bola atmosféra veľmi…

Ďalší akolyta medzi nami

Akolyta je ďalším jedným z mnohých „schodov“ ku služobnému kňazstvu. Je to služba pro cirkev a v cirkvi. A včera túto službu prijal náš spolubrat Benedikt Kočamba. Jeho úlohou bude ešte intenzívnejšie asistovať pri sv. omši a byť pravou rukou kňaza aj diakona. Bude môcť rozdávať sv. prijímanie a tiež ho nosiť chorým. Službu akolytátu prijal Benedikt…

TROJKRALOVY SPRIEVOD v Bratislave

V mnohých hlavných mestách Európy sa na sviatok Troch kráľov usporadúva výpravný sprievod ulicami. Talianska Florencia sa môže hrdiť stáročia dlhou tradíciou kavalkády kráľov. Po roku 1989 sa v duchu tejto vzácnej tradície podarilo založiť Trojkráľový sprievod v Prahe a vo Varšave. V roku 2019 sa v spolupráci spoločnosti Istroproduction s koledníckou akciou Dobrá novina…

Misijný jarmok 2023

Tohtoročný Misijný jarok sa zvlášť vydaril. Isto to bolo tiež požehnaným, slnečným počasím ako aj spoločnou tímovou pracou ľudí z kostola, dobrodincov, Misijnej rodiny a všetkých našich podporovateľov, priateľov a nás verbistov. Medzi všetkými organizátormi panovala priateľská a srdečná nálada. A tu sme sa snažili predať aj návštevníkom, aby tretia adventná nedeľa nebola radostná iba názvom, ale aj naším prežívaním A aby…