76. ročník Národného behu Devín – Bratislava

nedeľu 14. apríla sa vyše 5000 bežcov zúčastnilo tohto športového podujatia. Už aj u nás verbistov sa z tohto behu tradícia. V našom tímu s názvom: „Bežte do celého sveta“ bolo snami piatimi verbistami celkom 13 ľudí. Všetci sme mali rovnaké trička, aby sme aj takýmto spôsobom mohli vydávať svedectvo o kresťanoch. Bolo krásne vidieť…

Odkazy na prihlásenie na Detské a Miništrantské misijné prázdniny

Veľkonočná radosť môže byť ešte veštia, lebo môžete už Teraz prihlásiť Vaše ratolesti na naše letné akcie… Detské misijné prázdniny – pobytové https://docs.google.com/forms/d/1jTrWlycJymO6BMNz75HD_n7Q-8zf9eja0jd5Imhhma8/viewform?edit_requested=true Miništrantské misijné prázdniny https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNvgVVOhjlC3AWmCO8aLt6k-nX5x71IDvEq0x2fvt3tOVRPQ/viewform?usp=sf_link

Národný beh Devín-Bratislava S Verbistami

Aj tento rok je možnosť pridať sa k nášmu bežeckému tímu v pretekoch Devín- Bratislava. Beh bude na tretiu veľkonočnú nedeľu (14.4.) Pri registracii uveďte do kolónky Klub: S Verbistami a ako názov „firemného tímu/školského družstva“ napíšte: Bežte do celého sveta Aby sme sa vedeli zorganizovať, napíšte tiež, že s nami bežíte aj na vaspla@gmail.com…

Štyria noví lektori

Včera pri večernej svätej omši sme my štyria seminaristi Spoločnosti Božieho Slova prijali službu lektorátu. Páter provinciál nás oficiálne ustanovil za lektorov. Je to pre nás krok na tej ceste ku kňazstvu.  Lektorát je služba Božiemu slovu. Znamená to, že od teraz sme súčasťou tých ktorých čítajú čítania počas liturgických slávení. Byť lektorom je teda byt…

Duchovná obnova pre mladých mužov s verbistami

16.-18. februára sa v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave uskutočnila duchovná obnova pre mladých mužov. Prednášajúcim bol P. Igor Kráľ SVD. „Úzkou cestou, tesnou bránou“ – to bola téma obnovy. Zazneli inšpirujúce prednášky: pokušenie ako príležitosť, kríž ako cena učeníctva, láska ako motivácia. Súčasťou programu boli spoločné modlitby i stravovanie s bratmi verbistami…

Je tu ďalší Nový rok!

10. februára sme mali v opäť Nový rok. Niektoré národy Ázie (Čína, Vietnam, Kórea…) okrem nášho normálneho – solárneho kalendára používajú tiež lunárny, čiže ten ktorý sa riadi Mesiacom. A podľa tohoto kalendára vyšiel (nemá každoročné, pevné dátum) na sobotu Nový rok, ktorý je rokom draka. Spolu s našimi vietnamskými spolubratmi sme tento ich veľký sviatok slávili…

Duchovná obnova Misijnej Rodiny A.J.

   V sobotu 3. februára 2024 sa zišla Misijná rodina sv. Arnolda Janssena v Bratislave v Misijnom dome na Krupinskej  ul. na duchovnú obnovu pod vedením P. Pavla Krutáka, SVD. V prvej časti stretnutia sa členovia oboznámili so spiritualitou sv. Arnolda Janssena a Misijnej spoločnosti, s jeho životom a s programom jeho zbožnosti. Najsilnejšou črtou nábožnosti pátra…

Prijímanie nových členov do Misijnej rodiny pri slávnosti sv. Jozefa Frainademetza

V pondelok 29. 1. sme boli svedkami dvoj výnimočných udalostí. Prvou bola výročná slávnosť sv. Jozefa Frainademetza, nášho prvého misionára v Číne. A druhou, ešte vzácnejšiu udalosťou bolo prijate štrnástich nových členov Misijnej rodiny – laických spolupracovníkov SVD. Takéto niečo nebolo v našom kostole niekoľko rokov. O to viac sme si toho vážili. Po sv .omši bolo svedectvo Márii Majerčákovej…

Oslava narodenín kardinála Korca

V nedeľu sa v našom kostola slávilo sto rokov od narodenia Kardinála Korca. Pri tejto príležitosti byl kostol sv. Arnolda zaplnený takmer do posledného miesta. Sv. omšu celebroval otec biskup Rábek. Zišli sa tu tiež niektorí jezuiti a saleziáni- kňazi ktorí kardinála Korca poznali. Po slávnostné sv. omši išiel sprievod ku v chodu panelového domu na Vilovej 7. Tam…