Zamyslenie na 15. decembra 2019

Všetky zamyslenia môžete sledovať v sekcii „ZAMYSLENIA“, ktorá sa nachádza na hornej lište Mt. 11, 2- 11 “ Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch.…

Zamyslenie na 13. decembra 2019

Všetky zamyslenia môžete sledovať v sekcii „ZAMYSLENIA“, ktorá sa nachádza na hornej lište Mt 11, 16-19 Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: „Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.“ Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: „Je posadnutý zlým duchom“. Prišiel Syn človeka, je a pije a hovoria:…

Zamyslenie na 12. decembra 2019

Všetky zamyslenia môžete sledovať v sekcii „ZAMYSLENIA“, ktorá sa nachádza na hornej lište Mt 11, 11-15 Ježiš povedal zástupom: „Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on. Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo…

Zamyslenie na 11. decembra 2019

Všetky zamyslenia môžete sledovať v sekcii „ZAMYSLENIA“, ktorá sa nachádza na hornej lište Mt 11, 28-30 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom: a  nájdete  odpočinok pre svoju dušu.   Zamyslenie:    Keď som bola chorá, mala som vysoké horúčky a bolesti, zažila som úplnú bezmocnosť.…

Zamyslenie na 10. decembra 2019

Všetky zamyslenia môžete sledovať v sekcii „ZAMYSLENIA“, ktorá sa nachádza na hornej lište Mt 18, 12-14 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať…

Zamyslenie na 9. decembra 2019

Všetky zamyslenia môžete sledovať v sekcii „ZAMYSLENIA“, ktorá sa nachádza na hornej lište Lk 1, 26 – 38 „Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho.“ Zamyslenie:     Mária sa nad jeho slovami zarazila. Premýšľala. Mala na…

Zamyslenie na 8. decembra 2019

Mt 3, 1-12 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé…

Zamyslenie na 7. decembra 2019

Služba – slovo, ktoré v sebe veľa skrýva. Je to len nejaká činnosť navyše, alebo je to moja práca, povolanie, životný smer? Neviem, čo je správna odpoveď. Možno nič z toho a možno všetko. Nech už vyberiem akúkoľvek možnosť, tak každá z nich je zároveň aj službou. Misionár v ďalekej krajine hovorí  o Bohu, alebo matka, ktorá varí večeru pre svojho…

Zamyslenie na 6. decembra 2019

Keď Ježiš odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“ Oni mu odpovedali: „Áno, Pane.“ Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“ A oči sa…

Zamyslenie na 5. decembra 2019

Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“ A on im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“     Dnešný človek je zahltený informáciami, topí sa v nich, nedokáže rozoznať pravdu od lži, pretože si nepamätá kedy a prečo ju začal hľadať. Je zamotaný v sieti právd a klamstiev a tápe. Pretože potrebuje poznať odpovede. Pachtí sa za poznaním, no nachádza len…