Adventná duchovná obnova I.

Stretnutia Obnovy v tohtoročnom advente by sme chceli zamerať na blížiacu sa synodu o mladých a povolaní – „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ – ktorá je naplánovaná na október 2018. Možno nie všetci sme vekom mladí. Avšak mladosť ducha sme pozvaní uchovať si stále. I pre svoje povolanie sa možno väčšina z nás už rozhodla. Môžeme však sprevádzať v modlitbe tých, čo…

Adventné vence aj tento rok

Aj tento rok pre vás pripravujeme 100 adventných vencov. Budete si ich môcť zobrať po svätých omšiach na prvú Adventnú nedeľu. Čo je adventný veniec? Adventný veniec je veniec so štyrmi sviečkami, používaný počas liturgického obdobia advent. Slúži k symbolickému odpočítavaniu týždňov do Vianoc, pričom každý týždeň sa zapaľuje jedna sviečka.

Duchovné cvičenia pre spolubratov

Od 13. do 17. novembra 2017 sa v Misijnom dome na Kalvárii v Nitre konali duchovné cvičenia pre spolubratov SVD. Duchovné cvičenia viedol benediktín o. Vladimír Kasan OSB. Na záver sa konalo stretnutie spolubratov celej provincie, aby sme mohli spoločne osláviť jednotlivé jubileá (sľubov, vysviacky, veku).

FORMÁTORI SVD Z CELEJ EURÓPY HĽADAJÚ V NITRE ODPOVEDE NA NOVÉ VÝZVY

Formácia nových misionárov je najdôležitejšou činnosťou každej provincie, kde sú povolania. Ak Boh volá, človek pomáha pripraviť ochotných ľudí do misie ohlasovania Božieho Slova. Situácia cirkvi v Európe sa za posledné roky výrazne zmenila. Aj preto formátori spoločne hľadajú odpovede na túto naliehavú výzvu – pripravovať kvalitných misionárov pre súčasné potreby. V dňoch 6. –…

MLADÍ MUŽI POZOR! JE TU NIEČO PRE VÁS

Máš pocit že máš toho veľa, že už vôbec nič nestíhaš? Si vyčerpaný? Nevieš sa pohnúť z miesta? Alebo sa nevieš rozhýbať? Potom práve Tebe je určený víkend, počas ktorého sa dozvieš viac o sv. Pavlovi, stretneš mladých, ktorí sú na tom podobne ako Ty a zažiješ verbistického ducha. Ak si vyčerpaný, alebo nerozhodný, najlepšia…

Noví dvaja spolubratia v Bratislavskej komunite z Vietnamu

Đinh Duy Thiên (František) a Đặng Văn Lãng (Pavol) sú dvaja bohoslovci verbisti, ktorí pricestovali 6. októbra na Slovensko. V rámci internacionality, ktorú rehoľa verbistov poskytuje budú títo dvaja bohoslovci mať možnosť študovať teológiu v našej krajine. Momentálne študujú Slovenčinu v Bratislave. Đinh Duy Thiên (František) sa narodil v roku 1988, Đặng Văn Lãng (Pavol)…

Misijná nedeľa 2017

Dňa 22. októbra 2017 o 15,00 hod. sa stretla Misijná rodina SVD spolu s členmi Združenia kresťanských seniorov na slávení Misijnej nedele. Páter Igor Král SVD v spolupráci s vedúcou Misijnej rodiny pri kostole sv. Arnolda Janssena pripravili program, ktorý obohatil naše vedomosti a povzniesol ducha. Páter Igor nám predstavil sv. Arnolda Janssena – muža…

Diakonská vysviacka u verbistov

Diakonská vysviacka sa u verbistov v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave konala 14. októbra. Svätenie prijal Tomáš Baleja SVD. Svätiteľom bol biskup Mons. František Rábek, vojenský ordinár. Svedectvo o súcosti kandidáta diakonátu vydal rektor misijného domu Arnolda Janssena, Johny Ambattu. Byť diakonom je darom nášho Pána Ježiša, ktorý každému z nás dáva zvláštne povolanie. Diakon Tomáš…

Primičná svätá omša pátra Robina v kostole sv. Arnolda Janssena.

V živote kňaza existujú mnohé dôležité okamihy, medzi ktoré patrí aj slávenie primičnej svätej omše. Ide o cenný okamih kňazského života, keď novokňaz ako Kristov pomazaný služobník prichádza medzi Boží ľud, aby verejne konal službu, na ktorú dostal právomoc kňazským svätením. Páter Robin bol vysvätený za kňaza vo svoje domovine v Indii.  Po svojom návrate na Slovensko slávi…