Primičná svätá omša pátra Robina v kostole sv. Arnolda Janssena.

V živote kňaza existujú mnohé dôležité okamihy, medzi ktoré patrí aj slávenie primičnej svätej omše. Ide o cenný okamih kňazského života, keď novokňaz ako Kristov pomazaný služobník prichádza medzi Boží ľud, aby verejne konal službu, na ktorú dostal právomoc kňazským svätením. Páter Robin bol vysvätený za kňaza vo svoje domovine v Indii.  Po svojom návrate na Slovensko slávi…