Misijná nedeľa 2017

Dňa 22. októbra 2017 o 15,00 hod. sa stretla Misijná rodina SVD spolu s členmi Združenia kresťanských seniorov na slávení Misijnej nedele. Páter Igor Král SVD v spolupráci s vedúcou Misijnej rodiny pri kostole sv. Arnolda Janssena pripravili program, ktorý obohatil naše vedomosti a povzniesol ducha. Páter Igor nám predstavil sv. Arnolda Janssena – muža…