Generálne vedenie Spoločnosti Božieho Slova kompletné

Na dnešnej dopoludňajšej schôdzi boli zvolení dvaja noví členovia generálneho vedenia Eryk Jan Koppa z Poľska a Ribeiro Anselmo Ricardo z Brazílie. Xavier Thirukudumbam z Indie sa stal admonitorom v novej generálnej rade. Mazola Mido Guy je zástupcom rehoľných bratov misionárov Verbistov. Úlohu generálneho radcu zastával v uplynulom funkčnom období a jeho znovuzvolením bude pokračovať…

NOVÝ GENERÁLNY PREDSTAVENÝ REHOLE VERBISTOV

Paulus Budi Kleden z Indonézie sa stal 12. Generálnym predstaveným misionárov Verbistov Paul Budi Kleden sa narodil 16.novembra 1965 vo Waibalum – Larantuka na ostrove Flores v Indonézii. Má šesť súrodencov,  dvoch bratov a štyri sestry . Po základnej školskej dochádzke absolvoval malý seminár v Hokengu. V roku 1985 vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova v…

Biskup Leo Cornelio SVD z diecézy Bhopal (India)

Dňa 6.6.2018 sme mali veľkú príležitosť privítať v našej komunite biskupa Leo Cornelio SVD, z diecézy Bhopal, z Indie. Počas svojej návštevy niektorých krajín v Európe si našiel čas, aby aj nás navštívil. Mali sme tú česť osobne sa s ním stretnúť a porozprávať sa s ním o jeho živote, skúsenostiach, jeho diecéze, misii v Indii…

P. Kamil Kočan SVD medzi nami

Srdečne Vás, aj všetkých členov vašich rodín, pozývame tento piatok, 1. júna 2018, na Svätú omšu o 18.30 hod. do kostola Sv. Arnolda Janssena v Bratislave, ktorú bude sláviť náš spolubrat misionár P. Kamil Kočan SVD. Po Svätej omši bude nasledovať prezentácia o jeho misii v  Zimbawe.    Pár slov z rozprávania P. Kamila Kočana…

FILIPÍNSKY KARDINÁL LUIS ANTONIO TAGLE NAVŠTÍVIL DOM VERBISTOV V BRATISLAVE

26. mája po skončení programu v Ružomberku, kde kardinál Luis Antonio Tagle bol na slávnosti Katolíckeho biblického diela, cestou na letisko navštívil rehoľný dom verbistov: Misijný dom sv. Arnolda Janssena. Je to formačný dom verbistov, kde sa v súčasnosti pripravuje na kňazstvo osem bohoslovcov. Všetci sa pripravujú na poslanie: „Choďte do celého sveta a ohlasujte Evanjelium“. Krátka…

Noví členovia Misijnej rodiny

V tomto veľkonočnom čase plnom radosti máme skvelú správu ! Veľmi sa tešíme, že v Misijnej rodine SVD sa 3. apríla 2018 počas svätej omše v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave pre misijné dielo narodilo 10 nových členov. Noví členovia MR sa s dielom a charizmou verbistov stretli prostredníctvom Univerzitného pastoračného centra  v Bratislave a po skončení…