Duchovné cvičenia pre spolubratov

Od 13. do 17. novembra 2017 sa v Misijnom dome na Kalvárii v Nitre konali duchovné cvičenia pre spolubratov SVD. Duchovné cvičenia viedol benediktín o. Vladimír Kasan OSB. Na záver sa konalo stretnutie spolubratov celej provincie, aby sme mohli spoločne osláviť jednotlivé jubileá (sľubov, vysviacky, veku).