Duchovná obnova vo svetle Zjavenia – S Božím slovom k oslave 100. výročia fatimských zjavení – Advent

Téma stretnutí Obnovy na tento rok znie „Vo svetle Zjavenia“. Jej podnadpis vysvetľuje, v akom zmysle sa ono „zjavenie“ chápe: S Božím slovom k oslave 100. výročia fatimských zjavení (1917-2017). Ide teda o odkaz na mariánske zjavenia vo Fatime, ktorých jubileum prežívame v roku 2017. Zároveň však – pretože Božia Matka vždy upriamuje pozornosť na svojho Syna – ide o snahu…

Duchovná obnova pre spolubratov v Misijnom dome Arnolda Janssena

Ústredným bodom rehoľného života je neustále napojenie na Krista. Ako sa to deje? Prostredníctvom modlitby, súkromnej i komunitnej, čítaním Svätého písma, meditáciou, účasťou na Svätej omši, … a duchovnými cvičeniami. Duchovné cvičenia sú veľmi dôležité a konáme ich každoročne. Sú to veľmi cenné chvíle, kedy máme možnosť stretnúť Boha z tváre do tváre. Existuje však…

Zamyslenie na 8. decembra 2019

Mt 3, 1-12 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé…

Príprava na dôležitý krok

Tento rok sa pripravujú na doživotné sľuby frt. Tomáš Baleja a frt. Donie Sequeira.  Príprava prebieha celý školský rok. Okrem komunitných duchovných obnov máme jeden víkend v mesiaci duchovnú obnovu mimo bratislavskej komunity. Témy duchovnej obnovy sú rehoľné sľuby- čistota, chudoba a poslušnosť, ďalej kňazstvo, život v komunite, život misionára a misie. Duchovné obnovy dávajú kňazi Spoločnosti Božieho…

Príprava na Adventné obdobie

  Čo si predstavíte pod týmto nadpisom? Pečenie, varenie, upratovanie, …? Predpokladám, že v mnohých rodinách to predstavuje inú situácia: kde zohnať čečinu a ide sa na Adventný veniec. A toto sa odohralo aj u nás- v Misijnom dome Arnolda Janssena. Vrhli sme sa na výrobu Adventných vencov. A aby nám nebolo málo urobiť jeden či dva, tak sme začali robiť…

Púť spolubratov do Taizé

Novovysvätení diakoni Robin Joseph, SVD a Gorazd Kohút, SVD sa v dňoch od 1. do 6. novembra 2016 spolu so skupinkou mladých zúčastnili púte do francúzskeho Taizé. Toto miesto je známe nielen vďaka vysokému počtu pútnikov z celého sveta – najmä mladých, ale tiež vďaka nezabudnuteľnej atmosfére modlitby, pokoja, túžby po vzájomnej jednote kresťanov. Denný…

Provinciálne zhromaždenie v Nitre

Nitra, 13. – 14. novembra Verbisti sa stretli v Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii na provinciálnom zhromaždení. Prišli bratia pracujúci na Slovensku i v Česku, aby spoločne oslávili tohtoročné jubileá spolubratov a oboznámili sa s agendou provincie do najbližšieho obdobia. Zhromaždenia sa vrátane seminaristov z Bratislavy zúčastnilo 50 verbistov. Stretnutie začalo neformálnym konveniátom…

„Pripravený pre ľudí“

5. ročník Misijného miništrantského tábora sa tento rok niesol heslom „pripravený pre ľudí“. Miništranti z Bratislavy, Nitry, Pušoviec, Valaskej Belej, Pezinka, Cerovej, Čadce, Terchovej a Moravy navštívili kysuckú obec Zákopčie, aby tak mohli prežiť akčných 5 dní. Od 18. do 22. júla bolo na Kysuciach o nás poriadne počuť, keďže spolu 65 miništrantov a 10…

Máme nového rektora!!!

V piatok prvého júla 2016 poďakoval pri svätej omši v Kostole sv. Arnolda Janssena páter provinciál Pavol Kruták odchádzajúcemu rektorovi Misijného domu P. Jozefovi Strečkovi SVD. Páter pracoval v tejto službe 6 rokov. Rozlúčiť sa s ním prišli aj mnohí veriaci zo spoločenstva kostola. Zároveň páter provinciál vymenoval do funkcie nového rektora pátra Johnyho Georga Ambattu, SVD, ktorý…