Provinciálne zhromaždenie v Nitre

Nitra, 13. – 14. novembra Verbisti sa stretli v Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii na provinciálnom zhromaždení. Prišli bratia pracujúci na Slovensku i v Česku, aby spoločne oslávili tohtoročné jubileá spolubratov a oboznámili sa s agendou provincie do najbližšieho obdobia. Zhromaždenia sa vrátane seminaristov z Bratislavy zúčastnilo 50 verbistov. Stretnutie začalo neformálnym konveniátom…