Pápežská rada pre medzináboženský dialóg

Vatikán 6. mája 2020 Prot. č.: 399/20  Drahí bratia,  v odozve na iniciatívu Výboru pre ľudské bratstvo a výzvu pápeža Františka minulú nedeľu, 3. mája, Pápežská rada pre medzináboženský dialóg vyzýva veriacich všetkých náboženstiev a ľudí dobrej vôle, aby sa duchovne spojili v Deň modlitieb, pôstu a skutkov milosrdenstva a vyprosovali Božiu pomoc pre ľudstvo…

List pápeža Františka na máj 2020

Drahí bratia a sestry, už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitouvyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradícioumodliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás„prinútili“ obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska. Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby…