Po stopách sv. Jozefa Freinademetza

Čas strávený v malom mestečku Oies, ktoré sa nachádza uprostred mohutných štítov Dolomitov na severe Talianska, bol nielen kochaním sa nádhernou prírodou, ktorú nám Boh dal, ale načerpaním duchovných síl do každodenného života. Tak ako aj misionár, svätý Jozef Freinademetz, ktorého rodisko sme navštívili, aj my sme povolaní prijať a žiť svoju misiu. Duchovne sme…