Roráty

Od začiatku adventu až do Vianoc sa konajú v našom kostole každý deň okrem nedieľ rorátne sväté omše, vždy o 6:30 ráno. Počas nich majú veriaci zapálené už tradičné lampáše. Väčšina svetiel je vypnutých a vzniká tak jedinečná atmosféra tajomstva a stíšenia sa ako prípravy na radostnú udalosť. Príďte a začnite svoj deň s Pánom a…

Sv. Mikuláš

Dňa 6. decembra sme mohli privítať sv. Mikuláša aj v našom kláštore. Tento rok pripadol sviatok sv. Mikuláša na štvrtok, kedy sa konajú sväté omše za účasti detí. Po skončení svätej omše o 17:00 sa tak deti premiestnili do jedálne. Tam sa im prihovoril sv. Mikuláš, ktorého deti privolali svojím spevom. Ešte hodinu potom zneli…