Zamyslenie na 20. januára 2020

„Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženich s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženicha vezmú; potom, v ten deň sa budú postiť.“ Mk 2, 18-22   Pôst som odjakživa vnímal ako čin, ktorý robím pre Boha. Teda čin, ktorý by ma…