Duchovná obnova pre mladých mužov

Pokoj a dobro priatelia,  V tomto roku máme pripravené ďalšie 2 stretnutia z cyklu duchovných obnov  pre rozpoznanie svojho povolania vo svetle Božieho slova.   Najbližšie stretnutie začne 24. 10. 2014, v piatok, s predpokladaným začiatkom o 17:00 hod. a končíme nedeľným obedom.  Prednášky a program zabezpečí páter Ján Kušnír, SVD. So sebou si prines dobrý elán, dobré túžby, ak…