Staň sa misionárom

Spoločnosť Božieho Slova je medzinárodná misijná spoločnosť. Môžeš sa stať kňazom alebo rehoľným bratom a tak šíriť vo svete Kristovu radostnú zvesť medzi tými, ktorí ešte o ňom nepočuli, alebo počuli veľmi málo.

 

alebo video môžete nájsť na: https://www.youtube.com/watch?v=_hlB2Dm2iF0

Comments are closed