Primičná svätá omša pátra Robina v kostole sv. Arnolda Janssena.

V živote kňaza existujú mnohé dôležité okamihy, medzi ktoré patrí aj slávenie primičnej svätej omše. Ide o cenný okamih kňazského života, keď novokňaz ako Kristov pomazaný služobník prichádza medzi Boží ľud, aby verejne konal službu, na ktorú dostal právomoc kňazským svätením.
Páter Robin bol vysvätený za kňaza vo svoje domovine v Indii.  Po svojom návrate na Slovensko slávi Svätú Omšu v komunitách, ktoré sa mu bezprostredne primkli k jeho životu.  Medzi takéto miesto patrí aj komunita veriacich pri kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave.
Veriaci boli naplnení radosťou zo slávenia eucharistie nového misionára. Spolu s P. Robinom ďakovali za dar kňazstva ktoré mu Pán udelil a žiadali jeho novokňazské požehnanie. Nie nadarmo sa hovorí, že „sa oplatí zodrať i podrážky na obuvi, aby sme mohli prijať primičné požehnanie“.

Comments are closed