Misijné prázdniny

Misijné prázdniny sú letným táborom pre stredoškolskú mládež vždy na inom mieste Slovenska. 

Spoločnosť Božieho Slova ich už niekoľko rokov organizuje v spolupráci so sestrami misionárkami Služobnicami Ducha Svätého, sestrami Kráľovnej apoštolovsestrami Panny Márie útechy a laickými animátormi.

Počas Misijných prázdnin je každý deň spoločná svätá omša s misijnými prvkami a mladým je neustále k dispozícii kňaz-misionár, ak majú záujem o svätú spoveď či duchovné poradenstvo. Neoddeliteľnou súčasťou misijných prázdnin je aj šport, turistika, tanec, hry a zaujímavé prednášky. Avšak neboli by to Misijné prázdniny, keby nebol medzi nami živý misionár – vždy k nám zavíta niekto s priamou skúsenosťou v misiách.

Cieľom misijných prázdnin je ponúknuť mladým ľuďom na celom Slovensku kvalitný čas plný nových zážitkov, priateľstiev a radosti, aby spoznávali svoju misiu v tomto svete a nebáli sa ísť tam, kam ich volá milujúci Boh.

Viac tu: http://misijne-prazdniny.webnode.sk/co-to-je/

Comments are closed