Barbarská noc u verbistov (r. 1950)

V týchto dňoch si pripomíname zrušenie činnosti reholí v  roku 1950, ktoré sa dotklo aj rehole verbistov.

Pozrite si dokument o barbarskej noci u verbistov v roku 1950. 

Comments are closed