Súťaž o najlepší návrh trička má svojho víťaza

Hlasovanie bolo ukončené a tak Súťaž o najlepší návrh dizajnu trička spoznala svoj víťazný návrh. Za Spoločnosť Božieho Slova, Misijnú rodinu a komunitu pri kostole sv. Arnolda Janssena vyslovujeme srdečné ĎAKUJEME všetkým zúčastneným (súťažiacim, hlasujúcim, ostatným zainteresovaným osobám, …)  Do hlasovania sa zapojilo 148 ľudí. Hlasujúci rozdali tak celkovo 2220 bodov. Maximálny počet bodov, ktoré…