Ohliadnutie za slávnosťou sv. Arnolda a začiatkom jubilejného roku, príchodu Verbistov na Slovensko a do Česka

Na 15. januára sme sa v našom Misijnom dome sv. Arnolda Janssena dlho pripravovali. Nielen že tento deň zvyčajne slávime výročie jeho narodení sa pre nebo, tentoraz sa tiež otváral rok v ktorom slávime sto rokov od príchodu Spoločnosti Božieho Slova do našej provincie. Počas celého roku si budeme v Česku i na Slovensku viackrát pripomínať toto významné jubileum…