Taká bola obnova pre mužov do 30 rokov

V dňoch 2. -4. decembra sa v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena konala duchovná obnova pre mladých mužov na tému: Stvorený pre VIAC. Program sa začal spoločnou svätou omšou a pokračoval prednáškami, ktoré viedol p. Igor Kráľ SVD. Skupine dvanástich mužov ukázal na príklade svätého Pavla ako sa rozhodovať pre “viac”, pre Ježiša. Poukázal, že vždy…