Duchovná obnova Misijnej rodiny

Na prelome konca liturgického roka a zároveň jeho nového začiatku sa počas víkendu  25.11-27.11.2022 uskutočnila duchovná obnova a teambuilding pre Misijnú rodinu SVD v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena, a tak sme spoločne mohli vstúpiť  do adventného obdobia a prípravy na Vianoce. Táto duchovná obnova bola spojená s pomocou pri príprave adventných vencov, ktoré si farníci mohli odniesť v nedeľu po…