Stretnutie Misijnej rodiny

Raz za čas máme možnosť sa v pokoji strentúť, porozprávať a povzbudiť sa s členmi Misijnej rodiny pri našom kostole. Sú to práve oni, s ktorými celoročne organizujeme a pôsobíme v našej misii nielen v Petržalke. Sú to modlitebníci, animátori, kostolníci či hudobníci, s ktorými trávime letné tábory, dni detí, môžeme ponúkať službu nedeľnej kávy,…