Diakonská vysviacka

Bratislava, 22. október, Kostol sv. Arnolda Janssena, Petržalka Svätitelom bol mons. arcibiskup Stanislav Zvolenský, posvätný rád diakonátu prijal Lukáš Hanúsek SVD. S prispením veľkého množstva dobrých a šikovných ľudí, s ich talentami a plným nasadením, prežili sme požehnaný čas spoločnej oslavy Božej prítomnosti medzi nami. Veľká vďaka Záznam: