Mesačná komunitná obnova

Pravidelne raz za mesiac sa naša komunita duchovne obnovuje. Ide spravidla o prvý piatok a sobotu mesiaca, kedy od večera do obeda nasledujúceho dňa trávime v tichu, modlitbe, a rozjímaním nad bodmi z prednášok, ktoré si pripraví jeden zo spolubratov. Raz za čas sa vyskytne možnosť ísť aj kdesi von. A práve tento mesiac bol…