Hody Kostola sv. Arnolda Janssena

V nedeľu 16.1.2022 sa slávili hody v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena, ku ktorému patrí kostolík zasvätený tomuto svätcovi (v liturgickom kalendári sa slávi 15. januára). Vďaka uvoľneniu opatrení v poslednom týždni bolo možné zúčastniť sa sto ľudom na každej sv. omši, pričom sa slávili štyri (tri dopoludnia a jedna večer). Kazateľmi doobedných slávení boli spolubratia z Nitry, dvaja bývali…